VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 21.10.2021 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice, Jírova 2, Brno

 

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.26/5/1130

hlasování

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna jako pořizovatel územně plánovacích podkladů podle § 6 odst. 1 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ) připravil a zaslal dne 22.9.2021 návrh zadání Územní studie Brno -Líšeň, Nám.Karla IV. a žádá o vyjádření

JUDr.PhDr. Příborský EMLE

6.

VIII.26/6/1110

hlasování

Domov pro seniory

p.starosta

7.

VIII.26/7/2500

hlasování

Žádost Lesní mateřské školy Mariánka o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Ing. Stehlík

8.

VIII.26/8/2500

hlasování

Žádost TJ Sokol Brno – Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2021

Ing. Stehlík

9.

VIII.26/9/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 18/2021 a č. 19/2021

Ing. Stehlík

10.

VIII.26/10/2600

hlasování

Uzavření nového splátkového kalendáře - nezveřejněno

JUDr.Vacková

11.

VIII.26/11/2600

hlasování

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr.Vacková

12.

VIII.26/12/1110

hlasování

Odbor úz.plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovacích podkladů podle § 6 odst.1 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) připravil a zaslal dne 13.08.2021 upravený návrh Zadání územní studie Holzova, Brno -Líšeň a žádá o vyjádření

p. starosta

13.

VIII.26/13/2000

hlasování

Žádost MO MMB o doplnění vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – směna pozemků p.č. 9175/2,9174/3,9171/4,8884/11,8884/10,8884/4,8884/3 v k.ú. Líšeň za pozemek p.č. 1684/79 v k.ú. Starý Lískovec

Ing.Fleková

14.

VIII.26/14/2000

hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k návrhu  na dispozici s majetkem města – žádost o uzavření budoucí kupní smlouvy – prodej pozemků p.č. 7676/15 a 7676/16 v k.ú. Líšeň – výstavba regulační stanice plynu v rámci připravované stavby REKO VTL RS Brno – Neklež

Ing. Fleková

15.

 

Diskuse

 

16.

 

Interpelace

 

17.

 

Projednání zápisu z kontrolního a finančního výboru

 

18.

 

Kontrola usnesení

 

19.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 13. 10. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů