VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23. 9. 2021 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice, Jírova 2, Brno

 

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.25/5/2000 - redigováno

hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – prodej pozemků p.č. 1343/8 a 1343/10 v k.ú.

Ing. Belcredi

6.

VIII.25/6/2000

hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k prodeji nebo pronájmu části pozemku p.č. 3014/1 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

7.

VIII.25/7/2000 - redigováno

hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – směna pozemků p.č. 5351/130,5351/20,5351/127,5351/17 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

8.

VIII.25/8/2000 - redigováno

hlasování

Žádost MO MMB o aktualizaci návrhu na dispozici s majetkem města – prodej pozemků p.č. 3071/5 až 3071/16 a 3071/17 v k.ú. Líšeň – dispozice s pozemky při ul. Bačovského

Ing. Belcredi

9.

VIII.25/9/2000 - redigováno

staženo s programu

Žádost MO MMB o doplnění vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – směna pozemků p.č. 9175/2,9174/3,9174/4, 8884/11,8884/10,8884/4,8884/3 v k.ú. Líšeň za pozemek p.č. 1684/79 v k.ú. Starý Lískovec

Ing. Belcredi

10.

VIII.25/10/2000

hlasování

Návrh OZV města Brna, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích

Ing. Belcredi

11.

VIII.25/11/2500

hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno  - Líšeň k 30.6.2021

Ing. Stehlík

12.

VIII.25/12/2500

hlasování

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na období 2023 – 2027

Ing. Stehlík

13.

VIII.25/13/2500

hlasování

Rozpočtová opatření č. 14/2021,15/2021 a 17/2021

Ing. Stehlík

14.

VIII.25/14/2600

hlasování

Změny obecně závazných vyhlášek st.města Brna, kterými se stanoví spádové obvody základních škol a mateřských škol

JUDr. Vacková

15.

VIII.25/15/2600 - nezveřejněno

hlasování

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr. Vacková

15.

VIII.25/15A/2600 

hlasování

Rezignace na členství v kontrolním výboru a nominace nového člena

starosta

16.

 

Diskuse

 

17.

 

Interpelace

 

18.

 

Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru

 

19.

 

Kontrola usnesení

 

20.

 

Závěr

 

Video

Související články

VIII.33. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 17. 8. 2022 Zastupitelstvo
VIII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 15. 6. 2022 Zastupitelstvo
VIII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 18. 5. 2022 Zastupitelstvo
VIII.30. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 4. 2022 Zastupitelstvo
VIII.29. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 24. 3. 2022 Zastupitelstvo
VIII.28. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 24. 2. 2022 Zastupitelstvo
VIII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 16. 12. 2021 Zastupitelstvo
VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 8 12 15
Poslední úprava: 14. 9. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů