VIII.8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky
VIII.8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 27.6.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje pozemků p.č. 255/3 pod regulační stanicí plynu a p.č. 255/4 – zázemí regulační stanice plynu v k.ú. Líšeň do vlastnictví provozovatele stanice spol. GasNet s.r.o. 
VIII.8/5/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

6. Termíny zasedání ZMČ Brno – Líšeň na II.pololetí r. 2019 

 

VIII.8/6/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

7. Rozpočtová opatření č. 07/2019 – 09/2019 

 

VIII.8/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020 

 

VIII.8/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovacích podkladů dle § 6 odst. 1 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů, zaslal dne 17.5.2019 starostovi MČ Brno – Líšeň upravený návrh zadání územní studie  „ Líšeň – Habří „ a žádá o vyjádření 

 

VIII.8/9/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Smolková - Hoskovcová

 

10. Žádost Rodinného centra Jasmínka z.s. o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

 

VIII.8/10/1111 výsledek hlasování Ing. Axmannová
 
11. Rozpočtová opatření č. 10/2019 a 12/2019
VIII.8/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

12. Rozpočtové opatření č. 13/2019

 

VIII.8/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

13. Rozpočtové opatření č. 14/2019 

 

VIII.8/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
14. Interpelace
15. Diskuse          
16. Projednání zápisu z  kontrolního výboru ze dne 18.4.2019,    kontrolního výboru ze dne 16.5.2019,
17. Kontrola usnesení          
18. Závěr

 

 
 

Video

Související články

VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
VIII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 22. 12. 2020 Zastupitelstvo
Vánoce, Vánoce přicházejí... 2. 12. 2020 Zastupitelstvo Historie
VIII.18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 18. 11. 2020 Zastupitelstvo
Starosta MČ Brno-Líšeň odvolává VIII.18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň 21. 10. 2020 Zastupitelstvo
Tři dny s Festivalem Líšeň sobě 2020 1. 10. 2020 Kultura Zastupitelstvo
1 2 3 4 7 10 13
Poslední úprava: 19. 6. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: