VIII.7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23.5.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost MO MMB o opětovné projednání stanoviska MČ Brno -Líšeň k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 7891/2,7978/1,7891/1,7950/5,7950/2, v k.ú. Líšeň dle zaměření spol. MapKart s.r.o., č.zak.39/2018 a prodej nově vzniklé p.č. 7950/6 – 22 m2 v k.ú. Líšeň dle opravného geometrického plánu č. 4677-39/2018 do vlastnictví Tepláren Brno a.s. a p. MUDr. VlašínaŽádost MO MMB o opětovné projednání stanoviska MČ Brno -Líšeň k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 7891/2,7978/1,7891/1,7950/5,7950/2,
VIII.7/5/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

6. Žádost pánů Miroslava Jiskry, bytem Okrouhlá č. 15, 625 00 Brno a Rostislava Jiskry, dle evidence katastru bytem tamtéž, na tiskopise MMB – Kanada, o odkoupení pozemků p.č. 4409,4417/13,4417/40, 4417/44 a 8533/1 v k.ú. Líšeň od stávajících vlastníků do majetku statutárního města Brna 
VIII.7/6/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

7. Žádost paní Věry Honsové, bytem Bačovského 278/6 Brno – Líšeň o odkoupení pozemku p.č. 3071/13 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží v majetku paní Honsové, do jejího vlastnictví 
VIII.7/7/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

8. Žádost paní Heleny Paděrové, bytem Bačovského 278/6 Brno -Líšeň o odkoupení pozemku p.č. 3071/11 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží v majetku paní Paděrové, do jejího vlastnictví 
VIII.7/8/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

9. Žádost paní Jitky Bětákové, bytem Bačovského 278/6, Brno – Líšeň o odkoupení pozemku p.č. 3071/10 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží v majetku paní Bětákové, do jejího vlastnictví 
VIII.7/9/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

10. Žádost MO MMB o stanovisko k nabídce odprodeje části pozemků p.č. 5233,5232/17 a 5234 v k.ú.Líšeň (majetek m.Brna) k rozšíření zahrádek u rodinných domů na ul. Slavomírova, do vlastnictví majitelů rodinných domů a návrh pana Jaroslava Večeři o odkoupení pozemků p.č. 5233, 5237/17 a části p.č. 5234 do jeho vlastnictví nebo návrh na směnu vlastnictví p.č. 5237 (majetek p. J.Večeři) za p.č. 5232/17 a část p.č. 5234 v k.ú. Líšeň k výstavbě rodinného domu 
VIII.7/10/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi
 
11. Rozpočtová opatření č. 04/2019 a 06/2019
VIII.7/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.3.2019 
VIII.7/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2018. Účetní závěrka MČ Brno -Líšeň za rok 2018 
VIII.7/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Žádost SK Líšeň o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VIII.7/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

15. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 
VIII.7/15/2600 materiál byl stažen JUDr. Vacková

16.
Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) města Brna o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 
VIII.7/16/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

17. RMČ projedná projekt Komunitní centrum na Orlovně na své schůzi dne 22.5.2019 a stanovisko bude předloženo na zasedání ZMČ dne 23.5.2019
  výsledek hlasování  
 
18. Interpelace
19. Diskuse          
20. Projednání zápisu z finančního výboru 
21. Kontrola usnesení          
22. Závěr

 

 
 

Související články

Poslední úprava: 14. 5. 2019. Přečteno: 1037x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
srpen
Po Út St Čt So Ne
1234
56 7 891011
1213141516 17 18
19202122232425
2627 28 293031
2019
Nejbližší akce: 28. 8. 2019