VIII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 16.12.2021 se začátkem v 17:00 hodin, DĚLŇÁK Líšeň, Klajdovská 28,Brno

 

  materiály ke stažení navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.27/5/2000

hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k návrhu na dispozici s majetkem města – žádost o prodej /pronájem pozemku p.č. 9353/42 v k.ú. Líšeň , části pozemku p.č. 9353/16 v k.ú. Líšeň a části pozemku p.č. 9353/79 v k.ú. Líšeň

Ing.Fleková

6.

VIII.27/6/2500

hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.9.2021

Ing. Stehlík

7.

VIII.27/7/2500

hlasování

Žádost SK PROVO Brno o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2021

Ing. Stehlík

8.

VIII.27/8/2500

hlasování

Žádost JUDO Kata Brno  o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2021

Ing. Stehlík

9.

VIII.27/9/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 20/2021

Ing. Stehlík

10.

VIII.27/10/2600 - nezveřejněno

hlasování

Uzavření nového splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

11.

VIII.27/11/2000

hlasování

Návrh OZV města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

JUDr.PhDr.Příborský

12.

VIII.27/12/1110

hlasování

Magistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí žádá o prodloužení platnosti názvů ulic, či pojmenování nových ulic a veřejných prostranství ve městě Brně

p.starosta

13.

VIII.27/13/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 21/2021

Ing. Stehlík

14.

VIII.27/14/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 22/2021

Ing. Stehlík

15.

VIII.27/15/2500

hlasování

Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2022

Ing. Stehlík

16.

VIII.27/16/2500

hlasování

Žádost 91. pionýrské skupiny HÁDY o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2021

Bc. Markovičová

17.

VIII.27/17/2500

hlasování

Dodatek č.1 Statutu Fondu polikliniky

Ing. Stehlík

18.

VIII.27/18/2800

hlasování

Úprava plánu hospodaření VHČ – domy č.04/2021

Mgr. Dryšl

19.

VIII.27/19/1110

hlasování

Termíny zasedání ZMČ Brno – Líšeň na I. pololetí roku 2022

Ing. Belcredi

20.

 

Diskuse

 

21.

 

Interpelace

 

22.

 

Projednání zápisu z jednání kontrolního výboru 5/2021, Jednací řád Kontrolního výboru, z jednání kontrolního výboru 6/2021, Závěrečná zpráva z kontroly Jednacího řádu ZMČ Brno - Líšeň, zápis z jednání Konrolního výboru 9/2021, zápis z jednání Kontrolního výboru 9/2021, zápis z jednání Kontrolního výboru 10/2021, zápis jednání 10/2021 - Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z.s.  a finančního výboru

 

23.

 

Kontrola usnesení

 

24.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
IX.7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 9. 2023 Zastupitelstvo
IX.6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 6. 2023 Zastupitelstvo
IX.5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 4. 2023 Zastupitelstvo
IX.4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 3. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 12 16
Poslední úprava: 16. 12. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů