VII.14. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 7. 4. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

3a. Žádost Salesiánského střediska mládeže - domu dětí a mládeže Brno-Líšeň o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VII.14/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

4. Návrh útvaru tajemníka ve spolupráci se stavebním odborem ÚMČ Brno-Líšeň o pojmenování ulice Trnkova v navrženém prodloužení dle přiloženého snímku z mapy do areálu území bývalého Zetoru 
VII.14/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

5. Žádost spol. COMPREX, s.r.o. o odprodej pozemků p.č. 4422/60, 4422/61, 4422/62, 4422/63, 4422/79, 4422/80, 4422/81 a 6134 v k.ú. Líšeň – všechny v majetku statutárního města Brna do vlastnictví společnosti k výstavbě polyfunkčního objektu 
VII.14/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

6. Majetkový odbor MMB v souvislosti se žádostí pana Nechvátala o odprodej pozemku p.č. 3463 – 429 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň k výstavbě rodinného domu, žádá zdejší samosprávné orgány o vyslovení souhlasu s odprodejem pozemku formou nabídkového řízení 
VII.14/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

7. Rozpočtové opatření č. 07 a 08/2016 
VII.14/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Odměňování členů výborů ZMČ, kteří nejsou zastupiteli 
VII.14/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
VII.14/9/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

10. Úprava zřizovací listiny Kulturního centra Líšeň
VII.14/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

11. Sloučení mateřských škol
VII.14/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

13 Interpelace
14. Diskuse
15. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
16. Kontrola usnesení
17. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 30. 3. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: