VII.13. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25. 2. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Žádost p. Milana Katovského o odprodej pozemku p.č. 3262/2 – zahrada o výměře 176 m2 v k.ú.Líšeň, evidovaná na listu vlastnictví st. města Brna, do majetku p. Katovského
VII.13/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

5. Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska k odprodeji části pozemku p.č. 1675/8 v k.ú. Líšeň, do vlastnictví fyzické osoby s upraveným záměrem odprodeje na 20 m
VII.13/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

6. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice
VII.13/6/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

7. Obecně závazná vyhláška st. města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy vyhlášky
VII.13/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

8. Žádost o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň – typ B 
VII.13/8/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Projekt Prevence ztráty bydlení ve městě Brně
VII.13/9/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

10. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
VII.13/10/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

11. Projekt Obec přátelská rodině 2015 – žádost o dotaci
VII.13/11/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

12. Rozpočtové opatření č. 04 a 05/2016
VII.13/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

13. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016 
VII.13/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

14. Rozpočtové opatření č. 06/2016
VII.13/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň 
VII.13/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

16. Záměr pronájmu uvolněné části objektu Holzova 7 (bývalá Orlovna) 
VII.13/16/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

16. Využívání zahrady objektu Holzova 7 
VII.13/16a/2600   JUDr. Vacková

 

17. Finanční spoluúčast MČ Brno-Líšeň na investiční akci "ZŠ a MŠ Horníkova - stavební úpravy"
VII.13/17/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

18. Interpelace
19. Diskuse
20. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
21. Kontrola usnesení
22. Závěr

 

Video

Související články

IX.2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2022 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2022 a 2023 8. 12. 2022 Zastupitelstvo
Volební období 2018 - 2022 29. 11. 2022 Zastupitelstvo
Pokračování přerušeného IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 16. 11. 2022 Zastupitelstvo
IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 26. 10. 2022 Zastupitelstvo
VIII.33. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 17. 8. 2022 Zastupitelstvo
VIII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 15. 6. 2022 Zastupitelstvo
VIII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 18. 5. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 8 12 15
Poslední úprava: 25. 2. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: