VII.12. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 28. 1. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Žádost spol. Sweco Hydroprojekt a.s. v zast. za statutární město Brno o vyslovení souhlasu s umístěním stavby – rekonstrukce dešťové kanalizace a návrh splaškové kanalizace na ul. Ondráčkové v Brně-Líšni, včetně vysazení prodloužení odboček s návrhem kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem
VII.12/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

5. Žádost paní Yvony Čumové v zast. za p. T. Kočaře o vyslovení souhlasu s odprodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň – 985 m2 – zahrada k.ú. Líšeň a pronájmu části pozemku p.č. 4175/4 v k.ú. Líšeň 
VII.12/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

6. Žádost MO MMB o aktualizaci usnesení č. 19/35 z VI.35. zasedání  ZMČ Brno-Líšeň, konaného dne 25.09.2014 ve věci souhlasu s převodem pozemků p.č. 5037/51 a 5037/52 v k.ú. Líšeň (majetek st. města Brna) do vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Brna a.s. 
VII.12/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

7. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň 
VII.12/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
VII.12/8/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Rozpočtové opatření č. 01/2016 
VII.12/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

10. Rozpočtové opatření č. 02/016 
VII.12/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

11. Rozpočtové opatření č. 03/016 
VII.12/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

11A. Vyjádření k námitce podjatosti k věci - Lesní rezidence Líšeň 4RD, Brno-Líšeň, Brno
VII.12/11A/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan

 

12. Interpelace
13. Diskuse
14. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
15. Kontrola usnesení
16. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 21. 1. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: