VII.11. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 17. 12. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno o vydání usnesení o zastavení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú.Líšeň ze dne 2.12.2015
VII.11/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

5. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu pronájmu nebo prodeje pozemku p.č. 3090/36 – 19 m2 – zastavěná plocha garáží v k.ú. Líšeň (pozemek je evidován v katastru nemovitosti ve vlastnictví statutárního města Brna)
VII.11/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

6. Žádost manželů Kateřiny a Jaroslava Kyzlinkových od odprodej pozemku p.č. 5232/1 – 47 m2 v k.ú. Líšeň majetek statutárního města Brna, do jejich vlastnictví z důvodu sjednocení majetku jejich vlastních navazujících pozemků
VII.11/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

7. Žádost paní Yvony Čumové v zastoupení za pana T. Kočaře o vyslovení souhlasu s odprodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň – 985 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň a pronájmu části pozemku p.č. 4175/4 v k.ú. Líšeň
VII.11/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

8. Schválení termínů zasedání ZMČ Brno-Líšeň na I. pololetí roku 2016
VII.11/8/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

9. Projekt Regenerace sídliště Líšeň, II. etapa – žádost o dotaci
VII.11/9/2400 + mapa výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

10. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna
VII.11/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

11. Žádosti o uzavření splátkových kalendářů
VII.11/11/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

12. Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016
VII.11/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

13. Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMČ Brno-Líšeň, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění, pro rok 2016
VII.11/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

14. Žádost Tělocvičné jednoty SOKOL Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015
VII.11/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Rozpočtové opatření č. 25/2015
VII.11/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

16. Audit familyfriendlycommunity
VII.11/16/1120 výsledek hlasování Mgr. Ing.Vondráčková

 

17. Interpelace
18. Diskuse
19. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
20. Kontrola usnesení
21. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 10. 12. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: