VII.04. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 5. 3. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Projekt do operačního programu Životního prostředí , PO 7, Rozvoj Infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, poradenství, osvětu "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy ZŠ a MŠ Horníkova 1 v  Brně–Líšni"
VII.04/4/2400 výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

5. Projekt do operačního programu Životního prostředí, PO 7, Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, poradenství, osvětu "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy SEDMIKRÁSKA v Brně–Líšni"
VII.04/5/2400 výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

6. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015
VII.04/6/2500
+ opravený návrh smlouvy
výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

7. Rozpočtové opatření č. 02/2015

VII.04/7/2500

výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

8.

Žádost SK Líšeň o udělení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

VII.04/8/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

9. Splátkové kalendáře na dlužné nájemné (materiál kvůli citlivým údajům nezveřejněn) 
VII.04/9/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

10. Žádost MO MMB o aktualizaci přijatého usnesení z VI./27. zasedání ZMČ , konaného dne 7.11.2013, bodu č. 6/27, ve věci prodeje pozemku p.č. 1944 – 149 m2. orná půda v k.ú. Líšeň, formou veřejného nabídkového řízení
VII.04/10/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

11. Žádost Ing. V. Káňové v zast. za Bytové družstvo JOSEFFA o směnu vlastnictví pozemků p.č. 4417/2 – 2 m2 části p.č. 4417/10 – 432 m2 a části p.č. 7642 – 341 m2 v k.ú. Líšeň, ve vlastnictví st. Města Brna za nově vzniklé p.č. 4417/61 – 142 m2 – zeleň a p.č. 4417/62 – 192 m2 – zeleň v k.ú. Líšeň (ve vlastnictví Bytového družstva JOSEFFA) s tím, že rozdíl ve výměře 440 m2 bude Bytovým družstvem JOSEFFA od města Brna odkoupen do vlastnictví bytového družstva
VII.04/11/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

12. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemků p.č. 1899/3 – 13 m2 – jiná/ostatní plocha a p.č. 1899/4 – 27 m2 jiná/ostatní plocha, oba v k.ú. Líšeň
VII.04/12/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

13. Žádost manželů Ing. Ingrid a Pavla Belujských o odkoupení pozemku p.č. 1231/2 – zahrada o výměře 964 m2 v k.ú. Líšeň, evidovaná v katastru nemovitostí v majetku st.města Brna, do jejich vlastnictví
VII.04/13/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

14. Žádost MO MMB o aktualizaci vyjádření usnesení č. 5/23 z VI./23. zasedání ZMČ Brno-Líšeň, konaného dne 25.04.2013 k návrhu prodeje/pronájmu pozemku p.č. 4576/3 – 34 m2 orná půda v k.ú. Líšeň
VII.04/14/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

15. Urgence Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, projednání – zaujetí stanoviska k návrhu schválení Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy na k.ú. Líšeň

VII.04/15/2700
+ dopňující informace

výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

16. Žádost spol. PM Realstav Invest s.r.o., o vydání souhlasu k vybudování opěrné stěny a oplocení situovaného na pozemcích p.č. 3463 a p.č. 3465 k.ú. Líšeň v užívání a vlastnictví manželů Zapletalových
VII.04/16/2700 + plány výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

17.

Podání informace o vypracování návrhu zadání Územní studie Habří

VII.04/17/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

18. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice
VII.04/18/2400 výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

19. Obecně závazná vyhláška st. města Brna č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy vyhlášky
VII.04/19/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

20. Interpelace
21. Diskuse
22. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
23. Kontrola usnesení
24. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 25. 2. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: