Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni

Zpátky

OPZP_EU

Název projektu:        „Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni“

Celkové náklady:       1 930 733,95,- Kč

Výše dotace:              1 737 660,54,- Kč

Financování:             Projekt je financován z rozpočtu městské části Brno-Líšeň

Spolufinancování:      Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP)

Rok realizace projektu: 2014

Stav projektu: Ukončen

O projektu:
Záměrem projektu je vytvořit dětem v mateřské škole takové prostředí, které bude dostatečně podnětné pro environmentální vzdělávání. Prostředí, které svým uspořádáním a vybavením bude pro děti natolik zajímavé a proměnlivé, že se budou těšit na čas, který v tomto prostředí prožijí. Zahrada naší mateřské školy se nachází v bezprostřední blízkosti Moravského krasu, a proto jsme zvolili jako motiv zahrady krasovou krajinu a její vegetaci.
Zahrada je rozčleněna na několik stanovišť s výchovným záměrem poznat co nejvíc z životního prostředí našeho okolí, a to je prostředí Moravského krasu. Základem seznamování a poznávání je prožitkové učení. Zprostředkovaným prožitkovým učením probouzíme dětskou empatii k živé i neživé přírodě, což má vliv na ekologické myšlení jedince a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace.
Vybudování zahrady vyplynulo z potřebnosti výchovného prostředí, které by v dostatečné míře dětem zprostředkovalo poznatky a zkušenosti získané prožitkovým učením. Náš ŠVP s názvem „ Klíč k poznání“ má rozpracované tematické bloky na konkrétní poznávání, které probíhá v okolní přírodě. Našim záměrem je seznámit děti v užší návaznosti, soustavným poznáváním vývojových stupňů, které dětem dají pocit sounáležitosti s přírodou. Dětem zprostředkujeme základní znalosti o krajině Moravského krasu, která má své typické prvky – závrty, jeskyně, propadání, následné povrchové lomy na kámen. Tyto krasové jevy budou podány formou abstrakce (zídky obložené kamenem z místního lomu – stěna lomu). Krasová krajina má také svoji typickou flóru, kterou chceme zakomponovat do stylu zahrady. Děti tak budou mít možnost vnímat svět z toho přírodního (přirozeného) prostředí, tak z toho umělého (městského). Budou si lépe uvědomovat interakci mezi oběma světy a jejich vlastní zodpovědnost za udržení toho umělého, který má minimální autoregulaci – to jak vypadá, záleží jenom na nás.

 

Fotodokumentace
(fotografie Alexandra Černá)

 

 

Fotogalerie

Související články

Přístavba a modernizace MŠ Michalova 28. 8. 2023 Projekty z dotací
Regenerace veřejného parku Trnkova – akumulační nádrž pro potřeby zálivky 30. 1. 2023 Projekty z dotací
Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň -Rokle 30. 1. 2023 Projekty z dotací
Projekt zvýšení kvality vzdělávání Novolíšeňská, škola bez překážek 6. 4. 2020 Projekty z dotací
Systémová úprava vegetace pro MČ Brno-Líšeň (lokality: 1,2,3,4,6,7,8,9) 7. 12. 2017 Projekty z dotací
Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy SEDMIKRÁSKA 1 v Brně-Líšni 12. 2. 2016 Projekty z dotací
Živá příroda, MŠ Šimáčkova 10. 2. 2016 Projekty z dotací
1 2
Poslední úprava: 15. 7. 2015.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů