SALESKO - Stalo se .... , program na červen 2018

salesko logo

Stalo se

Ohlédnutí za školním rokem v Klubu rodičů

Do prázdnin zbývá už jen pár týdnů a já vám chci poděkovat za přízeň, kterou jste nám projevovali v letošním školním roce. Nabízím malé ohlédnutí a připomenutí všeho, co Klub rodičů a dětí potkalo, a co jsme společně prožili. Nabídli jsme vám pravidelné půlroční aktivity pro rodiče s  dětmi a celoroční aktivity pro před-školní děti se zaměřením na výtvarku, kerami-ku, hudebku, cvičeni a fotbal.
Celkem jich bylo 22. Každý měsíc fungoval Do-polední klub maminek – každé setkání mělo svoje téma a mezi nejzajímavější určitě patřila beseda s tématem ekologická domácnost, zdo-bení perníčků, háčkování, společná výroba lucerniček pro Živý Betlém a návštěva Dětského lesního klubu Kvítek.
Čtvrtkování se opět ujaly Maruška s  Klárou a připravovaly tvoření z nejrůznějších materiá-lů pro maminky s hernou pro děti.
Připravili a prožili jsme několik jednorázových akcí: Večerní hlína – tvoření z keramické hlíny, Uspávání zvířátek, Podzimní a Jarní burza, výroba adventních věnců, tradiční lednové Karnevaly, Hrajeme si na závodníky a dvě akce ve spolupráci s RC Pastelka, Vánoční tvořivé dílny v rámci Líšeňských Vánoc a Vynášení Moreny v Mariánském údolí.
Nabídku na nový školní rok a termíny přihlašo-vání najdete na našem webu www.salesko.cz.
Přeji vám za celý tým Klubu rodičů a dětí krás-né letní dny a těším se na setkávání v příštím školním roce. Ať se vám daří! Martina Kosíková
 
Den Země se Saleskem
 
Víte, že i Země má svůj svátek? Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a oslavovaly příchod jara. Ekologicky motivovaný svátek upozorňuje na dopady ničení životního pro-středí. Rozhodli jsme se, že Salesko též přispěje k ochraně naší planety. Pro zájemce jsme při-pravili kvíz, který se samozřejmě týkal vědo-mostí o naší planetě. Skákací hrad, malování křídami a vybarvování obrázků nemohlo chy-bět. Poté jsme se společně vrhli na úklid okolo Saleska. Kolem padesáti ochotných „uklízečů“ pomáhalo vyčistit okolí. Po zimě nám příroda odhalila vše, co do ní nepatří a tak bylo potřeba uklidit a udělat ji opět šťastnou. Těšíme se zase za rok. závody Salesko.
 
Hráli jsme si na závodníky
 
V Salesku jsme se po roce opět sešli, abychom provětrali svoje odrážedla, motorky a koloběž-ky. Počasí se tvářilo všelijak, ale nakonec jsme ani nezmokli, ani nám nebylo horko. Na malé závodníky čekaly sportovní disciplíny: průjezd tunelem, kruhový objezd, slalom, koulení pneumatiky, vyprošťování aut z rybníka, a skládání puzzle. Za každý splněný úkol se razítkovalo. Nakonec se závodilo projížděním barevné brá-ny. Všichni spokojení závodníci stáli na stup-ních vítězů a domů si odnášeli malé odměny. Nechyběly ani medaile pro každého účastníka.
 
Chystáme pro vás
 
Běh líšeňských škol
Ve čtvrtek 14. června se uskuteční již podvanácté Běh líšeňských škol pod záštitou pana starosty. Běžet se bude velkým okruhem okolo Saleska.
Soutěž Angels crew
Poslední taneční soutěž tohoto roku se  uskuteční 2. června, tentokrát v Boskovicích.
Rytířská přespávačka
Rytířský kroužek se jede 8. června rozloučit se školním rokem do Ochoze.
Capoeiristická přespávačka
Rozloučení se se školním rokem dvěma dny plnými tance, her a pohybu se uskuteční 15. a 16. června.
SPORTday
Máš rád pohyb a chceš s námi strávit 3 hodiny plné tančení, sportů a protahování?  Zveme tě 9. června na akci pro širokou veřejnost Rozhýbejme svoje tělo. Akce je určena pro zájemce od 8 do 99 let.
V každé hodině bude jiný styl pohybu.
9.00–9.50 protažení, fit a společný sport
10.00–10.50 tanec s naší taneční skupinou Angels
11.00–11.50 Capoeira (bojové brazilské umění s tancem)
Cena je 150 Kč (za 3 hodiny) – hlásit se je nutné na recepci.

S sebou: dostatek pití, ručník, přezutí do sálu (bílá podrážka), sportovní oblečení.

Táborák – společné ukončení kroužků
Ukončení školního roku proběhne 14. června 16.00–18.00 táborákem na venkovním hřišti na „Líkusu“ pod poliklinikou Horníkova. Za deštivého počasí se akce přesouvá na pátek 15. června. Přijďte společně s rodiči a upečte si špekáček a buďme opět po roce všichni společ-ně. Chleba, hořčici a kečup s pitným režimem zajistíme.

Sebou: špekáček, deku na sednutí, vidlici nebo klacek na opékání.

 

 

 

 

Související články

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Přidat reakci na článek
Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
* E-mail nebude zobrazen
*
 
Poslední úprava: 16. 4. 2018. Přečteno: 976x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni