Řez okrasných dřevin

Zpátky
Řez okrasných dřevin

I když řez dřevin se všemi metodami a důsledky nelze popsat v jediném článku, chtěl bych zde nastínit hlavní zásady, kterými se chce městská část řídit ve veřejném prostoru, a možná inspirovat i vlastníky soukromých zahrad. Určitě odborná literatura a mnohaletá praxe může obsáhnout mnohé vlivy řezu dřevin na jejich vzhled, růst, kvetení, plodnost a dokonce i jejich životnost. Velmi důležitá je profesionalita, vnímavost a cit člověka, který řez provádí a samozřejmě druh dřeviny, která je řezem upravována a za jakým účelem se řez provádí. Dbát musíme především na to, že každá dřevina je živý organismus.

Řezem ovlivňujeme růst, následný vývoj habitu, násadu květů i plodů dřevin. Důležité, ale opomíjené je i kvalitní ošetření ran a hlavně estetický vzhled dřevin po řezu. Neměly by vznikat torza a košťata. Ve své podstatě se řez ovocných i okrasných dřevin provádí podobně. U ovocných dřevin dbáme na větší prosvětlení koruny z důvodu oslunění plodů a udržení přirozené nosnosti koruny.

U okrasných dřevin nám jde hlavně o zachování zdravého růstu, pěkného vzhledu, bohaté násady květů a u některých dřevin i krásu plodů. Řez dřevin můžeme rozdělit na výchovný, udržovací a zmlazovací.

Výchovný řez bychom měli provádět alespoň 4 následné roky po výsadbě, udržovací průběžně a zmlazovací pouze v období evidentního stárnutí keře, snížení kvetení. U okrasných stromů, jejichž životnost je různá, doporučuji u dlouhověkých dřevin řez omezit pouze na odstraňování nemocných a proschlých větví. Každý zásah do koruny nabourává přirozený a geneticky daný tvar a texturu koruny.

Doba řezu závisí na druhu dřeviny, ale také na efektu, kterého chceme řezem dosáhnout. Někdy je u okrasných dřevin (a snad i užitkových) lepší radikální řešení, tj. vykácení dřeviny a výsadba nové, mladé a kultivarově vhodnější rostliny, než řez, který z rostliny udělá ubohý pahýl. Vždyť nám má dřevina dělat okrasu a radost, ne strašit kolemjdoucí.

Keře s barevnou kůrou jsou nejkrásnější, když se řežou až pozdě na jaře

Snažíme se neřezat v období na podzim a v zimě, kdy hrozí mrazy pod -10 o C. Nejvhodnější období na řez keřů je tedy konec zimy (lépe v předjaří) a pak po odkvětu koncem jara. Tvarování provádíme v létě. Předjarním řezem podporujeme vegetativní růst a řežeme keře kvetoucí v létě, letním řezem podporujeme násadu květů a plodnost. Čím více řežeme, tím více stromy i keře rostou a méně kvetou a plodí. Je nutné řezem docílit rovnováhy mezi růstem a plodností.

Řezné rány vždy ošetříme štěpařským voskem nebo balzámem, který obsahuje inhibiční látky a fytoncidy, případně vosky, které zabraňují vysychání rány. Nikdy nepoužíváme Luxol a podobné přípravky používané na konzervaci mrtvého dřeva. Také barvy nejsou vhodné.

Při odřezávání větví doporučuji, aby se co nejméně odřezávaly větve s průměrem větším jak 10 cm. Velké rány se špatně hojí a zacelují a jsou bránou  houbovým či bakteriálním infekcím. Při řezu nikdy nezanecháváme pahýly a čípky. Řez provedeme nejlépe v místech nejtěsněji u větve či kmene nebo v místech větevního kroužku- Nikdy nepřipustíme vylomení větve. Proto větší větve řežeme alespoň na dvakrát.   

U okrasných dřevin dbáme na přirozený tvar koruny, prosvětlujeme méně. Dřeviny kvetoucí časně na jaře řežeme až po odkvětu (Forsythia – zlatý déšť, Syringa – šeřík, Viburnum – kalina apod.) a dřeviny kvetoucí v létě řežeme v předjaří (Buddleia – letní šeřík, Hibiscus syriacus – ibišek syrský, Rosa – růže atd.). Některé dřeviny se snažíme neřezat vůbec (Magnolia – šácholan, Rhododendron – pěnišník, Hammamelis – vilín apod.). Jiné můžeme každým rokem řezat radikálně, tzn těsně u země nebo v korunce na 1 až 2 očka. Jde většinou o keře okrasné barvou kůry mladých větví (Cornus alba – svída bílá, Salix – některé vrby). Zde řežeme na jaře tzv. na hlavu nebo u keřů těsně při zemi, aby barevný efekt větví byl co nejdelší, tj. po celou zimu a část jara. Chceme-li pěstovat dřeviny v přísných geometrických tvarech (koule, kužele, jehlany, krychle), volíme vhodné dřeviny (např. Buxus - zimostráz, Taxus - tis, Pyracantha - hlohyně, Carpinus – habr, Thuja - zeravaj.)  Tyto dřeviny jsou také nejvhodnější na tvarované živé ploty.  Námi požadovaný tvar dřeviny by měl být jasný již při výsadbě, aby byl zvolený správný druh či přímo kultivar.

Proto mysleme i na budoucnost stromů a keřů, aby nebylo nutné za pár let z nich dělat mrzáčky mnohdy nevzhledným, neodborným a drastickým řezem. Chceme-li kvalitně ošetřovat dřeviny, aby nás plně uspokojovali svým půvabem, musíme si nejenom prostudovat odbornou literaturu, ale také pozorovat jednotlivé druhy, jak rostou a jak na řez reagují. Jsou vhodné také názorné ukázky odborníků, před kterými si můžeme své znalosti vyzkoušet.

Je vhodné při řezu odstupovat od stromu či keře a jednotlivé úkony si rozmýšlet a plánovat zpovzdálí. Tato činnost by neměla být uspěchaná, i když času je stále méně. Řezat musíme s citem, znalostmi a se zásadou dvakrát měř a jednou řež. Protože již jednou uříznutá větev nebo pokácený strom jsou nenahraditelné.

Stačí si povšimnout necitlivých řezů kolem silnic a v ulicích a jak dřeviny na tyto chirurgické zásahy reagují. Mnohdy se těchto zásahů nevzpamatují a hynou. Dejme stromům a keřům profesionální ošetření a ony se nám odmění vším, co pro nás dělají z hlediska estetického, hygienického, mikroklimatického, společenského, užitkového, urbanistického.

Věřím, že se nám tento přístup v Líšni bude dařit a všichni lidé zde budou žít v pěkné, zelené a kvetoucí zahradě.

Ing. Tomáš Foral

Související články

Aktuální informace ke kotlům na pevná paliva 24. 11. 2021 Životní prostředí
Sběr použitých tiskových kazet 11. 11. 2021 Životní prostředí
Kompostování. Jde to i na sídlišti. 11. 11. 2021 Starosta Životní prostředí
Vernisáž výstavy soutěžních návrhů na novou podobu Náměstí Karla IV. 4. 6. 2021 II. místostarosta Životní prostředí Náměstí Karla IV.
Výsledky architektonické soutěže o návrh náměstí Karla IV. 6. 5. 2021 II. místostarosta Životní prostředí Náměstí Karla IV.
Představení výsledků architektonické soutěže pro rekonstrukci nám. Karla IV. 30. 4. 2021 II. místostarosta Životní prostředí Náměstí Karla IV.
PROGRAM PODPORY OKRASNÝCH ZÁHONŮ V BRNĚ-LÍŠNI 2021 7. 4. 2021 II. místostarosta Životní prostředí
1 2 3 4 5 6 8
Poslední úprava: 6. 2. 2021.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: