Program VIII./85. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi na den 17.08.2022.

1.

Zahájení a schválení programu

 

 

2.

VIII.85/2000/1

Žádost společnosti PROVO s.r.o. o souhlas se stavbou Reko MŠ Brno – Líšeň, J.Faimonové 1, rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek a souhlas se zřízením služebnosti

Ing. Fleková

 

 

 

3.

VIII.85/2000/2

Souhlas se zajištěním mobilních toalet na Líšeňský Pivní Festival pořádaný dne 27.8.2022

Mgr.Staněk

 

 

4.

VIII.85/2000/3

Souhlas se zajištěním mobilních toalet na divadelní představení Strašidlo cantervilské

Mgr. Staněk

 

 

5.

VIII.85/2000/4

Zřízení kauce na plošné a liniové stavby v souvislosti s vydáním souhlasu se zvláštním užíváním zeleně

Mgr.Staněk

 

 

6.

VIII.85/2000/5

Dáme na vás-participativní rozpočet města Brna realizace projektu Velké pohybové hřiště

p.starosta

 

 

7.

VIII.85/2000/6

Dáme na vás-participativní rozpočet města Brna-realizace projektu Vodní hřiště v Líšni

p.starosta

 

 

8.

VIII.85/2000/7

Dáme na vás-participativní rozpočet města Brna-realizace projektu Ze stránské skály bezpečně do Líšně

 

p.starosta

 

 

9.

VIII.85/2000/8

Prominutí části platby za náhradní bydlení v době modernizace samostatných bytů

Ing. Pantůčková

 

 

10.

VIII.85/2400/1

Veřejná zakázka Rámcová dohoda na údržbu stromů, keřů a zahradnické práce v Brně -Líšni výběr nejvhodnější nabídky, návrh dohod

Mgr.Bc. Černá

 

 

 

11.

VIII.85/2400/2

Veřejná zakázka Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně -Líšni dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Mgr.Bc. Černá

 

 

12.

VIII.85/2500/1

Žádost Tenisového klubu Líšeň o poskytnutí neinvestiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

 

 

13.

VIII.85/2500/2

Smlouva na provedení umělecké produkce

Ing. Stehlík

 

14.

VIII.85/2500/3

Změny rozpočtů na rok 2022 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno -Líšeň č. 01/2022

Ing. Stehlík

 

 

15.

VIII.85/2500/4

Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 2.čtvrtletí r.2022

Ing. Stehlík

 

 

16.

VIII.85/2500/5

Žádost SK Líšeň o změnu smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

 

 

17.

VIII.85/2500/6

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 30.6.2022

Ing. Stehlík

17.A 

VIII.85/2500/7

Žádost TJ Sokol Brno-Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MC Brno-Líšeň na rok 2022

Ing. Stehlík

18.

VIII.85/2600/1

Změna vlastníka jednotky garáže v objektu Popelákova

JUDr.Vacková

 

19.

VIII.85/2600/2

Změna vlastníka jednotky garáže v objektu Goldova

a vlastníka garáže v areálu Šimáčkova

JUDr.Vacková

 

 

20.

VIII.85/2600/3

Schválení podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u ředitelky MŠ RADOST

JUDr.Vacková

21.

VIII.85/2600/4

Nájem pozemku pod rozestavěnou budovou v areálu Ondráčkova 134

JUDr.Vacková

 

 

22.

VIII.85/2600/5

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

 

23.

VIII.85/2600/6

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího

JUDr.Vacková

 

24.

VIII.85/2600/7

Pronájem obecních bytů

JUDr.Vacková

 

25.

VIII.85/2600/8

Žádost o pronájem společného prostoru

JUDr.Vacková

 

26.

VIII.85/2600/9

Poskytnutí slevy z čistého nájemného za prostor balkonu v domech Synkova 12 a J.Faimonové 1

JUDr.Vacková

 

 

27.

VIII.85/2600/10

Přechod nájmu bytu podle § 2279 OZ

JUDr.Vacková

 

28.

VIII.85/2600/11

Rozšíření nájemní smlouvy a následné zúžení nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

 

29.

VIII.85/2600/12

Prodejna potravin ENAPO Kotlanova – změna provozovatele

JUDr.Vacková

 

30.

VIII.85/2600/13

Zahájení rekonstrukce části Orlovny užívané SK Líšeň

JUDr.Vacková

 

31.

VIII.85/2800/1

Propag reklamní společnost žádost o pronájem reklamní plochy o rozměru 77 cm x 85 cm na poliklinice Horníkova k umístění panelu na vizitky poskytující kontakty firem

Mgr. Dryšl

 

 

 

32.

VIII.85/KCL/1

Žádost o schválení daru p.o., Kulturnímu centru Líšeň v souladu s Pravidly vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím dle čl. IV. Finanční hospodaření organizací bod 3.4.10.5

Ředitel KCL

 

 

 

33.

 

Kontrola usnesení

 

34.

 

Diskuse

 

35.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 15. 8. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů