Program VIII./28. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 12.2.2020.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2

VIII.28/2600/9

Stanovisko k vyhlášení konkurzního řízení, (Ředitelky , ředitel budou pozváni na RMČ )

JUDr. Vacková
3. VIII.28/2600/1

Využití předkupního práva k prodejně potravin na ul. Karolíny Světlé 

JUDr. Vacková
4. VIII.28/2000/1

Návrh na schválení svěření pozemků v návaznosti na projednání nabytí objektu občanského vybavení číslo popisné 2410, stojící na p.č. 2734/5 v k.ú. Líšeň 

Ing. Belcredi
5. VIII.28/2600/2

Souhlas vlastníka sousedního pozemku s nadstavbou RD Klajdovská 

JUDr. Vacková
6. VIII.28/2600/3

Pronájem obecních bytů 

JUDr. Vacková
7. VIII.28/2600/4

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok do 31.03.2021 

JUDr. Vacková
8. VIII.28/2600/5

Nová nájemní smlouva po přechodu nájmu 

JUDr. Vacková
9. VIII.28/2600/6

Nová nájemní smlouva po přechodu nájmu, splátkový kalendář

JUDr. Vacková
10. VIII.28/2600/7

Žádost o uzavření splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
11. VIII.28/2600/8

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky 

JUDr. Vacková
12. VIII.28/2400/1

Metodika pro zadávání veřejných zakázek – schválení výjimky z postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

Mgr. Bc. Černá
13. VIII.28/2400/2

Metodika pro zadávání veřejných zakázek – schválení výjimky z postupu při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Mgr. Bc. Černá
14. VIII.28/2500/1

Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň a členů komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy zastupitelstva 

Ing. Stehlík
15. VIII.28/2500/2

Žádost pořadatele festivalu o výjimku z ustanovení čl. 1 odst. 1 obecně závazné vyhlášky st.města Brna č. 20/2009 

Ing. Stehlík
16. VIII.28/2500/3

Poskytnutí příspěvku na provoz pro Knihovnu Jiřího Mahena p.o. z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík
17. VIII.28/2500/4

Rozpočtové opatření č. 2 /2020 

Ing. Stehlík
18. VIII.28/800/1

Žádost  o prominutí posledního nájmu za březen 2020 před uplynutím řádné výpovědní lhůty, z uvolněné prostory sloužící k podnikání Twig s.r.o. v objektu polikliniky Horníkova 34 

Ředitel SML
19. VIII.28/KCL/1

Žádosti o jednorázové užívání nebytových prostor KCL na základě smlouvy o výpůjčce 

Ředitelka KCL

20.

 

Projednání zápisů z komisí - životního prostředí a veřejného sektoru, komise sociální a zdravotní politiky, kulturní komise

 
21.   Kontrola usnesení  
22.   Diskuze, Různé  
23.   Závěr  

 

Poslední úprava: 5. 2. 2020. Přečteno: 591x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni