Program VIII./22. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 6.11.2019.

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2

VIII.22/2000/1

Žádost manželů Marcely a Romana Stehlíkových ,bytem Podolská 1735/30, 628 00 Brno o pronájem části pozemku p.č. 3602/1 v k.ú. Líšeň o výměře cca 5 m2 historicky zastavěného přístavbou koupelny k rodinnému domu Podolská č. 1735/30

ng. Belcredi
3. VIII.22/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu ZŠ Holzova – dodávka 17 ks osobních počítačů – výzva k podání nabídky 

Mgr.Bc.Černá
4. VIII.22/2500/1

Stanovení sazby poplatky z pobytu v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích 

Ing. Stehlík
5. VIII.22/2500/2

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.9.2019 

Ing. Stehlík
6. VIII.22/2500/3

Schválení převodu mezi fondy u příspěvkové organizace ZŠ Holzova 

Ing. Stehlík
7. VIII.22/2600/1

Smlouva s T-Mobilem – umístění optických kabelů v domech 

JUDr. Vacková
8. VIII.22/2600/2

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
9. VIII.22/2600/3

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího 

JUDr. Vacková
10. VIII.22/2600/4

Návrh na změnu obecně závazných vyhlášek, kterými se stanoví spádové obvody mateřských škol a základních škol 

JUDr. Vacková
11. VIII.22/2600/5

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího v rámci regenerace domu

JUDr. Vacková
12. VIII.22/2600/6

Nová pojistná smlouva 

JUDr. Vacková
13. VIII.22/2600/7

Nadlimitní veřejná zakázka na služby Zajištění  stěhovacích služeb 2019 – 2022 vyloučení účastníka zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení

JUDr. Vacková
14. VIII.22/2600/8

Nová nájemní smlouva po přechodu nájmu 

JUDr. Vacková
15. VIII.22/800/1

Nedodržení splátkového kalendáře paní Lenkou Frankovou, která je nájemcem v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno 

Ředitel SML
16. VIII.22/800/2

Žádost paní MUDr. Lindy Švendové o nájem prostor sloužících k podnikání v objektu polikliniky Horníkova 34

Ředitel SML
17. VIII.22/KCL/1

Žádosti o opakované užívání nebytových prostor KCL na základě smlouvy na základě smlouvy o nájmu neb.prostor za zvýhodněné nájemné 

Ředitelka KCL

18.

 

Projednání zápisů z komisí - bezpečnostní komise, školská komise,

 
19.   Kontrola usnesení  
20.   Diskuze, Různé  
21.   Závěr  

 

Poslední úprava: 30. 10. 2019. Přečteno: 698x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům