Program VIII./2. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 5. 12. 2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.2/KCL/1

Žádosti o jednorázové užívání nebytových prostor KCL p.o. na základě smlouvy o výpůjčce 

Ředitel KCL
3. VIII.2/2000/1

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje části pozemků p.č. 6732 a 6423 obě parcely cca o 14 m2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví podílových spoluvlastníků bytových jednotek bytového domu Vlkova 2367/1 v Brně – Líšni 

Ing. Sehnalová
4. VIII.2/2000/2

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu části pozemků p.č. 1877,7451 a 4576/1 v k.ú. Líšeň do vlastnictví nebo užívání manželů Varhaníkových 

Ing. Sehnalová
5. VIII.2/2000/3

Žádost spol. IGEA s.r.o. Soukenická 973/2 Brno v zast.za stavebníka spol. GAsNet, s.r.o. o vyslovení souhlasu s rekonstrukcí NTL plynovodu a plynovodních přípojek v ul. Jateční v Brně -Líšni současně se zřízením práva služebnosti k pozemku p.č. 3460 v k.ú. Líšeň 

Ing. Sehnalová
6. VIII.2/2400/1

Dodatek č. 10 ke smlouvě o úklidových prací na radnici  

Mgr.Bc.Černá
7. VIII.2/2500/1

Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2019

Ing. Stehlík
8. VIII.2/2500/2

Informace z mezitimní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 30.9.2018 

Ing. Stehlík
9. VIII.2/2500/3

Žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv.Jiljí o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
10. VIII.2/2500/4

Výsledky hospodaření školských zařízení, KCL a Správy majetku Líšeň za 3.čtvrtletí r. 2018

Ing. Stehlík
11. VIII.2/2500/5

Rozpočtové opatření č. 22/2018

Ing. Stehlík
12. VIII.2/2600/1

Vyřazení neupotřebitelného majetku 

JUDr. Vacková
13. VIII.2/2600/2

Prodloužení Dohody o umístění radiokomunikační technologie TETRA Městské policie v objektu ZŠ Novolíšeňská 

JUDr. Vacková
14. VIII.2/2600/3

Úprava zřizovací listiny Správy majetku Líšeň v souvislosti s delimitací agendy VHČ domy do Úřadu městské části 

JUDr. Vacková
15. VIII.2/2600/4

Přechod nájmu bytu 

JUDr. Vacková
16. VIII.2/2600/5

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.z. 

JUDr. Vacková
17. VIII.2/2600/6

Zúžení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
18. VIII.2/2600/7

Ukončení nájemního vztahu 

JUDr. Vacková
19. VIII.2/2600/8

Schválení splátkového kalendáře , prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok  

JUDr. Vacková
21. VIII.2/2600/9

Ukončení nájemního vztahu – neprodloužení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
21. VIII.2/2600/10

Ukončení nájemního vztahu k části společných prostor 

JUDr. Vacková
22. VIII.2/2000/4

Smlouva o provozování komerčních orientačních plánů městské části s firmou RAFFAEL INFO ART s.r.o. 

Ing. Sehnalová
23. VIII.2/2000/5

Podoba úřední desky městské části Brno – Líšeň 

Ing. Sehnalová
24. VIII.2/2000/6

Delimitace agendy VHČ domy MČ Brno – Líšeň z povinností a závazků příspěvkové organizace Správa majetku Líšeň do struktur Úřadu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Sehnalová
25. VIII.2/1110/1

Dorovnání příjmů postoupených městské části Brno -Líšeň krácených v souvislostech s užíváním pozemků p.č. 6188/7, 6188/9 a 6188/11 v k.ú. Líšeň , které se nachází v oploceném uzavřeném areálu ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 

Mgr. Štefan
26. VIII.2/1110/2

Schválení termínů schůze RMČ na I.pololetí 2019. Doporučení schválení termínů ZMČ na I.pololetí 2019 

Mgr. Štefan
27. VIII.2/800/1

Schválení dodatku č. 2 pro pronajaté parkovací místo č. 4 v objektu polikliniky Horníkova 34 

Ředitel SML
28. VIII.2/800/2

Dodatek č. 1 k dohodě o skončení nájmu – parkovací prostor č. 3 v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno

Ředitel SML
29. VIII.2/800/3

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno – Líšeň – výzva k podání nabídek, textová část zadávací dokumentace

Ředitel SML
30. VIII.2/800/4

Žádost společnosti PERFECT pare service o.p.s. nájem místnosti č. 93, 101 a 102 ve II.NP v objektu polikliniky Horníkova 34

Ředitel SML
31.  

Zřízení komisí RMČ. Jmenování předsedů a členů komise

 
32.   Projednání zápisu z komisí - kulturní komise  
33.   Diskuse, Různé  
34.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 28. 11. 2018. Přečteno: 346x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
květen
Po Út St Čt So Ne
12345
6 7891011 12
13141516171819
2021 22 23 242526
2728293031
2019
Nejbližší akce: 23. 5. 2019