Program VIII./11. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 6.5.2019.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.11/KCL/1

Kulturní centrum Líšeň – výroční zpráva o činnosti (materiál na minulé schůzi )

Ředitel KCL
3. VIII.11/KCL/2

Přehled pronájmů a služeb poskytovaných KCL líšeňským spolkům a příspěvkovým organizacím v roce 2018 a 1.Q 2019

Ředitel KCL
4. VIII.11/2000/1

Souhlas se zajištěním mobilních toalet na odpolední slavnost pro rodiny, pořádanou dne 25.5.2019 Rodinným centrem PASTELKA 

Ing. Sehnalová
5. VIII.11/2000/2

Smlouva o poskytnutí služeb – dodávka elektřiny. Smlouva o poskytnutí připojení k síti veřejného osvětlení 

Ing. Sehnalová
6. VIII.11/2400/1

Projekt ESF a MPSV Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň – spolupráce a distribuce seniorské obálky

Mgr. Bc. Černá
7. VIII.11/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu  Rekonstrukce střechy budovy MŠ a ZUŠ Trnkova – výzva k podání nabídky

Mgr. Bc. Černá
8. VIII.11/2500/1

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2018, účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2018

Ing. Stehlík
9. VIII.11/2500/2

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31.3.2019  

Ing. Stehlík
10. VIII.11/2500/3
 
Rozpočtové opatření č. 06/2019 
 
Ing. Stehlík
11.  VIII.11/2500/4

Účetní závěrky příspěvkových organizací MČ Brno -Líšeň za rok 2018. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů 

Ing. Stehlík
12. VIII.11/2500/5

Návrh na převod promlčených přeplatků do výnosů MČ Brno -Líšeň

Ing. Stehlík
13. VIII.11/2500/6

Žádost SK Líšeň o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík
14. VIII.11/2600/1
 
Žádost společnosti PODA a.s. o umístění antén na budovu Pohankova 5 
 
JUDr. Vacková
15. VIII.11/2600/2

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 

JUDr. Vacková
16. VIII.11/2600/3
 
Konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Hochmanova 25 p.o. 
 
JUDr. Vacková
17. VIII.11/2600/4

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem Truhlářské práce v bytových domech MČ Brno – Líšeň – výběr dodavatele

JUDr. Vacková
18.

VIII.11/2600/5

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně – Líšni IV.etapa zahájení zadávacího řízení

JUDr. Vacková
19. VIII.11/2600/6

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák. 

JUDr. Vacková
20. VIII.11/2600/7
 
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy 
 
JUDr. Vacková
21. VIII.11/2600/8
 
Zúžení nájemní smlouvy 
 
JUDr. Vacková
22. VIII.11/2600/9
 
Pronájem bytu v celoměstském zájmu 
 
JUDr. Vacková
23. VIII.11/2600/10
 
Navýšení nájemného o inflaci vyhlášenou ČSÚ u bytů zvláštního určení Poláčkova 
 
JUDr. Vacková
24. VIII.11/2600/11
 
Pronájem obecních bytů
 
JUDr. Vacková
25. VIII.11/2600/12
 
Veřejná zakázka na stavební práce s názvem Oprava střech BD v Brně – Líšni 2019 výběr nabídky  
 
JUDr. Vacková
26. VIII.11/2800/1
 
Plnění plánu hospodaření VHČ – domy za 1.čtvrtletí 2019 
 
Mgr. Dryšl
27. VIII.11/800/1
 
Žádost paní Marty Vížďové o nájem místnosti č. 52 ve III.NP v Objektu polikliniky Horníkova 34
 
Ředitel SML

28.

 

Projednání zápisů z komisí - komise sociální, zdravotní a rodinné politiky, školská komise, komise pro Líšeňské noviny, komise dopravy, bezpečnostní komise, 

 
29.   Kontrola usnesení  
30.   Diskuze, Různé  
31.   Závěr  


 

Související články

Poslední úprava: 2. 5. 2019. Přečteno: 306x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
srpen
Po Út St Čt So Ne
1234
56 7 891011
1213141516 17 18
19202122232425
2627 28 293031
2019
Nejbližší akce: 28. 8. 2019