Program VIII./06. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 20.2.2019.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.6/KCL/1

Žádosti o užívání nebyt.prostor KCL p.o. na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

Ředitel KCL
3. VIII.6/KCL/2

KCL – navýšení neinvestičního příspěvku KCL p.o. na pořízení vybavení v roce 2019 

Ředitel KCL
4. VIII.6/KCL/3

Odměna řediteli KCL p.o. 

Ředitel KCL
5. VIII.6/2400/1

Smlouva o provádění úklidových prací – dodatek č. 11 

Mgr.Bc.Černá
6. VIII.6/2000/1

Odvolání členky komise kulturní na vlastní žádost

Ing. Sehnalová
7. VIII.6/2000/2

Žádost spol. IGEA s.r.o. v zastoupení za spol. GasNet s.r.o. o zřízení práva služebnosti a souhlasu správce vodního toku k rekonstrukci stávajících plynovodů NTL a plynovodních přípojek s vybudováním nových NTL plynovodů v souvislosti se stavbou s názvem Reko MS Brno – Ondráčkova II 

Ing. Sehnalová
8. VIII.6/2000/3

Žádost spol. IGEA s.r.o. o vyslovení souhlasu se záměrem stavby s názvem Reko MS Brno – Ondráčkova III a o zřízení práva služebnosti k pozemkům p.č. 3398 a 3459/1 v k.ú. Líšeň k rekonstrukci stávajících plynovodů NTL a plynovodních přípojek s vybudováním nového NTL plynovodu 

Ing. Sehnalová
9. VIII.6/2000/4

Žádost PK Elektro s.r.o. v zastoupení za E.ON. Distribuce a.s. o vyslovení souhlasu se zřízením práva služebnosti k pozemku p.č. 4422/25 v k.ú. Líšeň k uložení kabelu VN v souvislosti se stavbou Brno Houbalova , Sedláčkova, obnova k VN 

Ing. Sehnalová
10. VIII.6/2000/5

Žádost MO MMB a spol. Ptáček správa a.s. o odkoupení a pronájem pozemků p.č. 4175/27 a id. ¼ pozemku p.č. 4175/26 v k.ú. Líšeň dispozice s majetkem statutárního města Brna do vlastnictví a užívání společnosti Ptáček – správa s.r.o. 

Ing. Sehnalová
11. VIII.6/2500/1

Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2019

Ing. Stehlík
12. VIII.6/2500/2

Rozpočtové opatření č. 02/2019  

Ing. Stehlík
13. VIII.6/2500/3

Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a započtení části dotace vůči nájmu z nebytových prostor 

Ing. Stehlík
14. VIII.6/2500/4

Smlouvy o provedení umělecké produkce 

Ing. Stehlík
15. VIII.6/2500/5

Změna rozpočtové skladby 

Ing. Stehlík
16. VIII.6/2600/1

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák. 

JUDr. Vacková
17. VIII.6/2600/2

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího 

JUDr. Vacková
18. VIII.6/2600/3

Pronájem obecních bytů 

JUDr. Vacková
19. VIII.6/2600/4
 
Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě 
 
JUDr. Vacková
20.  VIII.6/2600/5

Žádost o povolení instalace mříží do oken 

JUDr. Vacková
21. VIII.6/2600/6

Žádost o výměnu vany za sprchový kout. Žádost o výměnu vchodových dveří do bytu 

JUDr. Vacková
22. VIII.6/2600/7

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok

JUDr. Vacková
23. VIII.6/2600/8

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky

JUDr. Vacková
24. VIII.6/2600/9

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně -Líšni III.etapa – dodatek č. 1  

JUDr. Vacková
25. VIII.6/2600/10

Obecně závazná vyhláška stat.města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí  veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy vyhlášky

JUDr. Vacková
26. VIII.6/800/1
 
Navýšení nájemného z nebytových prostor na poliklinice Horníkova pro rok 2019 pro Českou telekomunikační infrastrukturu 
 
Ředitel SML
27.  VIII.6/800/2

Dodatek č. 1 z důvodu změny osoby jednatele společnosti Neuro Health Centrum s.r.o.

Ředitel SML
28. VIII.6/800/3

Schválení dodatku č. 3 pro pronajaté parkovací místo č. 3 v objektu polikliniky Horníkova 34 

Ředitel SML
29. VIII.6/2800/1

Návrh smlouvy o nájmu parkovacího stání v budově radnice Jírova 2  

Mgr.Bc.Dryšl
30. VIII.6/2800/2

Úprava plánu hospodaření VHČ – domy č. 02/2019 

Mgr.Bc.Dryšl

31.

 

Projednání zápisů z komisí - bytová komise, komise ŽPaVP, komise pro Líšeňské noviny, kulturní komise, sportovní komise, sociální komise,

 
32.   Kontrola usnesení  
33.   Diskuze, Různé  
34.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 14. 2. 2019. Přečteno: 473x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
srpen
Po Út St Čt So Ne
1234
56 7 891011
1213141516 17 18
19202122232425
2627 28 293031
2019
Nejbližší akce: 28. 8. 2019