Program VIII./04. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 16. 1. 2019.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VIII.4/KCL/1

Žádosti o užívání nebytových prostor KCL p.o na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

Ředitel KCL
3. VIII.4/KCL/2

Změna platu ředitele KCL p.o. v souladu s Nařízením vlády č. 263/2018 Sb. ze dne 14.listopadu 2018 

Ředitel KCL
4. VIII.4/2600/1

Úprava smlouvy o výpůjčce uzavřené se Správou majetku Líšeň 

JUDr. Vacková
5. VIII.4/2600/2

Úprava příkazní smlouvy uzavřené se Správou majetku Líšeň

JUDr. Vacková
6. VIII.4/2600/3

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího 

JUDr. Vacková
7. VIII.4/2600/4

Pronájem obecních bytů 

JUDr. Vacková
8. VIII.4/2600/5

Žádost o změnu dispozice bytu č. 3, Horníkova 20 

JUDr. Vacková
9. VIII.4/2600/6

Uzavření nové nájemní smlouvy po přechodu nájmu 

JUDr. Vacková
10. VIII.4/2600/7

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok  - projekt Rapid Re-Housing 

JUDr. Vacková
11. VIII.4/2600/8

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky  

JUDr. Vacková
12. VIII.4/2600/9

Prodloužení nájemní smlouvy o jeden rok 

JUDr. Vacková
13. VIII.3/2600/10

Žádost o uzavření splátkového kalendáře

JUDr. Vacková
14. VIII.4/2600/11

Pronájem obecního bytu s převzetím a uhrazením dlužného nájemného za předešlého nájemce 

JUDr. Vacková
15. VIII.4/2600/12

Zpráva ze zahraniční služební cesty

JUDr. Vacková
15A. VIII.4/2600/13

Navyšování náiemného pro rok 2019 o inflační koeficient

JUDr. Vacková
15.B VIII.4/2600/14
 
Žádost ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace o projednání ředitelského volna (volných dnů) ve dnech 24. 6. - 28.6.2019 z důvodu rekonstrukce školy a přerušení provozu ŠD a MŠ
 
JUDr. Vacková
15.C  VIII.4/2600/15

Jmenování člena konkursní komise na obsazení místa ředitele/ky Mateřské školy, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace 

JUDr. Vacková
16. VIII.4/2500/1

Výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno – Líšeň provedené Odborem interního auditu a kontroly MMB

Ing. Stehlík
17. VIII.4/2500/2

Žádost o poskytnutí dotace typu A Líšeň sobě o.s. 

Ing. Stehlík
18. VIII.4/800/1

Schválení dodatku č. 3 pro pronajaté parkovací místo č. 6 v objektu polikliniky Horníkova 34, Brno 

Ředitel SML
18.A VIII.4/2400/1

Farmářské trhy - termíny roku 2019

Mgr. Bc. Černá
18.B VIII.4/2400/2

Dodávka elektrické energie - uzavření smlouvy

Mgr. Bc. Černá
19.  

Komise Rady MČ Brno-Líšeň

 
20.  

Projednání zápisů z komisí - kulturní komise, komise sociální, zdravotní a rodinné politiky, sportovní komise,

 
21.   Diskuse  
22.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 9. 1. 2019. Přečteno: 447x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni