Program VII./90. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 14. 11. 2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VII.90/2000/1

Žádost MO MMB o stanovisko k žádosti spol. Ptáček – správa s.r.o. odkoupení pozemků p.č. 4175/27 a id.1/4 p.č. 4175/26 v k.ú. Líšeň z vlastnictví statutárního města Brna do majetku spol. Ptáček -správa a.s.

Ing. Sehnalová
3. VII.90/2000/2

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemků p.č. 8623/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví nebo užívání spol. ABILETIES s.r.o. a prodeje nebo pronájmu p.č. 8621/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví nebo užívání manž. Hany a Pavla Kavických

Ing. Sehnalová
4. VII.90/2000/3

Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 9353/46 v k.ú. Líšeň (z vlastnictví fyzických osob) do majetku statutárního města Brna 

Ing. Sehnalová
5. VII.90/2000/4

Žádosti : spol. ALEXA projekce s.r.o. v zastoupení za Českou Telekomunikační infrastrukturu a.s. o zřízení práva služebnosti k pozemku p.č. 3107 v k.ú. Líšeň k umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací spol. Puttner s.r.o. v zastoupení za E.ON.Distribuce a.s. o zřízení práva služebnosti k pozemkům p.č. 3107,3178/42 a 3278/63 v k.ú.Líšeň ke stavbě Brno, Holzova smyčka VN, DPMB – připojení nové odběratelské stanice trakční měnírny DPmB k distribuční soustavě VN

Ing. Sehnalová
6. VII.90/2600/1

Smlouva s p. Kopeckou – sezónní dětské hřiště 

JUDr. Vacková
7. VII.90/2600/2

Petice za zachování školních kuchyní v mateřských školách MŠ Radost, MŠ Synkova, MŠ Neklež, MŠ Sluníčko, MŠ Puchýřova, MŠ Hochmanova 

JUDr. Vacková
8. VII.90/2600/3

Vyřazení neupotřebitelného majetku 

JUDr. Vacková
9. VII.90/2600/4

Termíny sňatečných obřadů na rok 2019 

JUDr. Vacková
10. VII.90/2600/5

Přechod nájmu bytu 

JUDr. Vacková
11. VII.90/2600/6

Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě 

JUDr. Vacková
12. VII.90/2600/7

Žádost o povolení instalace předokenních žaluzií 

JUDr. Vacková
13. VII.90/2600/8

Žádost o slevu z čistého nájemného – byt č. 5, Houbalova 1

JUDr. Vacková
14. VII.90/2600/9

Prodloužení nájemní smlouvy z jednoho na dva roky 

JUDr. Vacková
15. VII.90/2600/10

Prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok. Prodloužení nájemní smlouvy na dva roky 

JUDr. Vacková
16.   Kontrola usnesení  
17.   Diskuse, Různé  
18.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 7. 11. 2018. Přečteno: 329x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
březen
Po Út St Čt So Ne
1 23
4 5 6 78 9 10
111213 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
252627 28 29 3031
2019
Dnes 23. 3. 2019 se koná: