Program VII./88. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den  17. 10. 2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VII.88/2000/1

Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu směny vlastnictví pozemků v k.ú. Žabovřesky, Ponava, Líšeň a Pisárky mezi Jihomoravským krajem a městem Brnem, MČ Líšeň se týká směna p.č. 6191/47 v k.ú. Líšeň (majetek Jm.Kraje) za část pozemku p.č. 528/1 v k.ú. Žabovřesky – majetek města Brna

Ing. Sehnalová
3. VII.88/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu SML – nákup a instalace záložních zdrojů UPS – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr. Bc. Černá
4. VII.88/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu MŠ Puchýřova – vybavení školní zahrady herními prvky – výzva k podání nabídky

Mgr. Bc. Černá
5. VII.88/2600/1

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák

JUDr. Vacková
6. VII.88/2600/2

Pronájem obecních bytů 

JUDr. Vacková
7. VII.88/2600/3

Žádost o souhlas ke stavební úpravě v bytě č. 32, Houbalova 11

JUDr. Vacková
8. VII.88/2600/4

Pronájem obecního bytu s převzetím a uhrazením dlužného nájemného za předešlého nájemce

JUDr. Vacková
9. VII.88/2600/5

Ukončení nájemní smlouvy o pronájmu společných prostor dohodou 

JUDr. Vacková
10. VII.88/800/1

Revokace usnesení z 85.schůze RMČ ze dne 5.9.2018 

Ředitel SML
11. VII.88/800/2

Revokace usnesení z 87.schůze RMČ ze dne 3.10.2018

Ředitel SML
12. VII.88/SML/3

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Oprava střech BD v Brně – Líšni – vyloučení vybraného uchazeče 

Ředitel SML
13. VII.88/2500/1

Rozpočtové opatření 20/2018

Ing. Stehlík
14.   Projednání zápisu z komisí - bezpečnostní komise  
15.   Kontrola usnesení  
16.   Diskuse, Různé  
17.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 10. 10. 2018. Přečteno: 495x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni