Program VII./80. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den  23.5.2018.

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2. VII.80/KCL/1

Žádosti o užívání nebytových prostor KCL p.o. na základě smlouvy o výpůjčce 

Ředitel KCL
3. VII.80/KCL/2

Nabytí movitého majetku KCL 

Ředitel KCL
4. VII.80/2600/1

Prodloužení nájemní smlouvy na jeden rok

JUDr. Vacková
5. VII.80/2600/2

Žádost o uzavření splátkového kalendáře 

JUDr. Vacková
6. VII.80/2600/3

Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

JUDr. Vacková
7. VII.80/2600/4

Uzavření nové nájemní smlouvy po přechodu nájmu 

JUDr. Vacková
8. VII.80/2600/5

Prodloužení nájemní smlouvy na dva roky 

JUDr. Vacková
9. VII.80/2600/6

Odpis pohledávky

JUDr. Vacková
10. VII.80/2600/7

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák. 

JUDr. Vacková
11. VII.80/2600/8

Zúžení nájemní smlouvy 

JUDr. Vacková
12. VII.80/2600/9

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího v rámci regenerace 

JUDr. Vacková
13. VII.80/2600/10

Žádost o zúžení nájemní smlouvy a následně rozšíření nájemní smlouvy

JUDr. Vacková
14. VII.80/2600/11

Žádost o pronájem společného prostoru v obecním domě  

JUDr. Vacková
15. VII.80/2600/12

Žádost o souhlas k trvalému pobytu v domě Hochmanova 21 

JUDr. Vacková
16. VII.80/2600/13

Smlouva o dočasném pronájmu prostor v budově Orlovny  

JUDr. Vacková
16A. VII.80/2600/14

Výstavba bytového domu Idea Vision s.r.o.-smlouvy 

JUDr. Vacková
17. VII.80/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Gastro zařízení – konvektomat do MŠ Puchýřova – výzva k podání nabídky 

Mgr. Bc. Černá
18. VII.80/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu ZŠ Novolíšeňská školní nábytek – výzva k podání nabídky 

Mgr. Bc. Černá
19.

VII.80/2500/1

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 31.3.2018 

Ing. Stehlík
20.

VII.80/2500/2

Účetní závěrky příspěvkových organizací MČ Brno – Líšeň za rok 2017. Schválení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů 

Ing. Stehlík
21. VII.80/2500/3

Rozpočtové opatření č. 08/2018 

Ing. Stehlík
22. VII.80/2500/4

Žádost paní Marie Urbánkové o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
23.

VII.80/2500/5

Žádost Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno – Líšeň o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň  

Ing. Stehlík
24.

VII.80/2500/6

Žádost TC – MJ Tenis z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
25. VII.80/2500/7

Žádost TC -MJ Tenis z.s. o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
26. VII.80/2500/8

Žádost AKADEMIA Gymnázium , Základní škola a Mateřská škola s.r.o. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

Ing. Stehlík
27. VII.80/2500/9

Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 1.čtvrtletí r. 2018 

Ing. Stehlík
28. VII.80/2700/1

Žádost odboru investičního MMB k investičnímu záměru Rekonstrukce ohradních zdí na pohřebišti v Brně – Líšni na pozemcích p.č. 5317/1 a 5318/1 v k.ú. Líšeň 

Ing. Sehnalová
29. VII.80/2000/1

Žádost paní M.Waníčkové v zast. za pana Ing.Tomáše Kratochvíla o vyslovení souhlasu k záměru výstavby rodiného domu na pozemcích p.č. 4585 a 4581/1 v k.ú. Líšeň v majetku p. Ing. Kratochvíla za vlastníka sousedního pozemku p.č. 4581/4 v k.ú. Líšeň v majetku stat.města Brna (svěřeného MČ Brno – Líšeň )  

Ing. Sehnalová
29A. VII.80/2000/2

Žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna o stanovisko ke směně nemovitých věcí mezi statutárním městem a společností Teplárny brno, a.s. na objektu Konradova č. 2a a pozemcích p.č. 6231 a p.č. 7950/3 v k.ú. Líšeň.

Ing. Sehnalová
30.

VII.80/SML/1

Opakovaná žádost MUDr. Skalské o snížení nájmu za ordinaci v objektu polikliniky Horníkova 34 , Brno 

Ředitel SML
31. VII.80/SML/2

Žádost MUDr. Hepnara o povolení pronájmu třetí osobě v objektu polikliniky Horníkova 34 Brno 

Ředitel SML
31A. VII.80/SML/3

Revokace usnesení z 79. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané 9.5.2018

Ing. Talpa
32. VII.80/1110/1

Termíny schůzí RMČ a zasedání ZMČ na II.pololetí r. 2018 

Mgr. Štefan
33. VII.80/1110/2

Změna platu ředitele Kulturního centra Líšeň p.o. 

Mgr. Štefan
34.  

Projednání zápisů z komisí - sportovní komise, kulturní komise, bezpečnostní komise, dopravní komise, školská komise, sportovní komise

 
35.   Kontrola usnesení   
36.   Diskuse, Různé  
37.   Závěr  

 

Související články

Poslední úprava: 16. 5. 2018. Přečteno: 580x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům