Program IX.36 schůze Rady městské části Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi na den 12.06.2024.

2.

IX.36/2400/1

Nadlimitní veřejná zakázka Rámcová dohoda na celoroční údržbu komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zelených ploch v Brně -Líšni – výběr dodavatele

Zast.Mgr.Dryšl

 

3.

IX.36/2500/1

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2025

Ing. Stehlík

 

4.

IX.36/2500/2

Přehled hospodaření školských zařízení, KCL a SML za 1.čtvrtletí r. 2024

Ing. Stehlík

 

5.

IX.36/2500/3

Rozpočtové opatření č. 06/2024

Ing. Stehlík

 

6.

IX.36/2500/4

Žádost obce Řícmanice o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno -Líšeň a žádost o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Ing. Stehlík

 

7.

IX.36/2500/5

Žádost spolku Kavyl z.s.o. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a žádost o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

 

8.

IX.36/2500/6

Rozpočtové opatření č. 07/2024 Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2024 č. 1

Ing. Stehlík

 

9.

IX.36/2600/1

Pronájem obecního bytu s podmínkou vrácení bytu stávajícího

JUDr. Vacková

 

10.

IX.36/2600/2

Umístění AlzaBoxu na ul. Karolíny Světlé

JUDr. Vacková

 

11.

IX.36/2600/3

Kupní smlouva – pozemek Bednaříkova

JUDr.Vacková

 

12.

IX.36/2600/4

Zapůjčení obřadní síně Mateřské škole Puchýřova

JUDr. Vacková

 

13.

IX.36/2000/1

Návrh na dispozici s majetkem města – nabídka poz.č. 6191/45 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

 

14.

IX.36/2000/2

Návrh na dispozici s majetkem měst – prodej p.č. 3602/19 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

 

15.

IX.36/2800/1

Technicko – ekonomické posouzení vybraných nemovitých věcí v k.ú. Líšeň a Revize provedeného Technicko – ekonomického posouzení nemovitých věcí staveb občanského vybavení k.ú. Brno -Líšeň

Mgr.Dryšl

 

16.

IX.36/2800/2

Změna způsobu dodávky tepla v nástavbách BD Puchýřova 1,3,5,7,9,11,13, Popelákova 1,2,3,

Mgr. Dryšl

 

17.

IX.36/1110/1

Strategický plán rozvoje městské části Brno – Líšeň na období 2024 – 2033

p.starosta

 

18.

IX.36/KCL / 1

Změna Pravidel vztahu orgánů MČ k příspěvkovým organizacím

Ředitel KCL

 

19.

IX.36/1110/2

Vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance  - ředitele příspěvkové organizace KCL

p.starosta

 

20.

 

Projednání zápisů z komisí

 

 

21.

 

Kontrola usnesení

 

 

22.

 

Diskuse, Různé

 

 

23.

 

Závěr

 

 

Poslední úprava: 6. 6. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů