Pozvánka na veřejnou debatu - představení Územní studie Holzova, na den 21.06.2023 v 17:00 hodin v sále radnice MČ Brno-Líšeň.

Zpátky

Vážení spoluobčané,

ve středu 21.06.2023 se v 17:00 hodin v sále radnice MČ Brno-Líšeň uskuteční veřejná debata – představení Územní studie Holzova, Brno-Líšeň.

Pořízením Územní studie Holzova, Brno-Líšeň, získala MČ Brno-Líšeň územně plánovací podklad, díky kterému v případě zájmu o výstavbu jsou stanoveny podmínky výstavby, navržena dopravní obslužnost a trasy technické infrastruktury a je známa aktuální zastavěnost pozemků.

V roce 2000 pořídila MČ Brno-Líšeň Územně plánovacího podklad – Územní studii – Regulační plán zóny Líšeň-Holzova: „Důvodem k pořízení této dokumentace byl záměr získat legislativní podklad pro smysluplný rozvoj dané lokality. Dalším důvodem pro pořízení dokumentace bylo ujasnění základních vstupů pro koncepci rozvoje infrastruktury, především budoucí kapacity území a jeho širších vztazích.“

Tato studie byla zaevidována jako územně plánovací podklad. Dne 1.07.2016 byl Územně plánovacího podklad – Územní studii – Regulační plán zóny Líšeň-Holzova odborem územního plánování a rozvoje MMB vyjmut z evidence, bez vědomí samosprávy MČ Brno-Líšeň.

V roce 2005 byla zpracována „Urbanistická studie Dopravní řešení lokality při ulici Holzova“. Studie v roce 2005 nebyla zaevidována jako územně plánovací podklad, ale dne 21.08.2017, byla zaevidována do evidence územně plánovací činnosti.

Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém 29. zasedání ze dne 30.1.2014 žádalo Magistrát města Brna – Odbor územního plánování a rozvoje o zpracování zastavovací studie na oblast ul. Holzové, dle ÚPmB určené k zastavění, která již byla zahájena ulicemi Borkovcova a Brtaří Šmardů.

Podnět k pořízení Územní studie Holzova, Brno-Líšeň sem podal dne 27.09.2017 u Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje, na základě pověření Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň ze dne 21.09.2017 - usnesení z 30. zasedání.

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, jako pořizovatel schválil dne 3.05.2023 využití Územní studie Holzova, Brno-Líšeň, jejíž zpracoval je Ing. arch. Petr Brožek, BRAK architects.

Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

 

 

Související články

Architektonická soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. 7. 7. 2020 Projekty MČ II. místostarostka Náměstí Karla IV.
Kontejnerová stání Brno-Líšeň - studie 19. 6. 2020 Projekty MČ
Nová Kotlanka – plány na její rekonstrukci 23. 3. 2020 I. místostarosta Projekty MČ Nová Kotlanka
Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Kostelíček Projekty MČ
Nová zahrada Dělňáku a obhajoba vánočního stromu 3. 1. 2020 II. místostarostka Projekty MČ
U parku Trnkova vzniknou podzemní kontejnery. Co s těmi dalšími? 2. 1. 2020 Starosta Park Trnkova Projekty MČ
Veřejná debata: Budoucnost náměstí Karla IV. 23. 12. 2019 Diskuze s občany Náměstí Karla IV. II. místostarostka Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Projekty MČ Kostelíček
1 2
Poslední úprava: 22. 5. 2023.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů