Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, dle § 2f odst.3 – fyz. osoby, odst.4 – právnické osoby, PO- statut orgán a ZPO organizační složka, zák.č.252/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, dle § 2f odst.3 – fyz. osoby, odst.4 – právnické osoby, PO- statut orgán a ZPO organizační složka, zák.č.252/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů
4. Základní informace k životní situaci

Žádost o zápis zemědělského podnikatele je třeba předložit na předtištěném formuláři.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba starší 18-ti let.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- předložení dokladu o získání středního odborného vzdělání v zemědělském oboru,veterinářství nebo veterinární prevenci, nebo absolvováním rekvalifikačního kursu zaměřeného na zemědělství nebo zemědělských činností v rozsahu 150 hodin, nebo zemědělskou praxí v zemědělském podniku po dobu 5-ti let,
- doložení výpisu z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
- údaj zda žadateli soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis do EZP.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává podle místa trvalého bydliště , pro občany bydlící na k.ú. Líšeň na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova č. 2, 628 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, dveře 107,

paní  Ing. Monika Fleková, tel. 544 424 873.

 

Úřední hodiny: Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- žadatel dokládá občanský průkaz, doklad o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů u občanů EU doklady vydanými státem, ve kterém se osoba více něž 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO

Příloha k žádosti o evidenci zemědělského podnikatele - PO (statut.orgán)

Příloha k žádosti o evidenci zemědělského podnikatele - ZPO (organiz.složka)

formuláře jsou také k dispozici na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova č. 2, Brno, přízemí, kanc.č.107 u paní Hudcové.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ve výši 1.000,- Kč podle Položky č.6 zák.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Český statistický úřad – vydáním IČ.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák.č.252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy

Pojistné na sociálním zabezpečení a pojistné na veřejném zdravotním pojištění,

Zák.č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

FO – pokuta do 20.000,- Kč, při nenahlášení ztráty bezúhonnosti

PO – pokuta do 200.000,- Kč při nenahlášení ztráty bezúhonnosti

22. Další informace

Zápis do evidence zemědělského podnikatele lze provést pouze občanu EU.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Jihomoravský krajský úřad

www.brno.cz

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar tajemníka, ÚMČ Brno-Líšeň.

26. Kontaktní osoba

Ing. Monika Fleková, tel. 544 424 873

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Monika Fleková.
Kontakt: Monika Fleková, , tel.: 544424873
Další informace: Dveře č.: 107

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů