Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

3. Pojmenování (název) životní situace
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
4. Základní informace k životní situaci

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matrika na žádost občana, který hodlá uzavřít manželství v cizině.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který hodlá uzavřít manželství v cizině podá žádost o vysvědčení podle místa trvalého pobytu, případně podle posledního trvalého pobytu na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osobně s vyplněnou žádostí a příslušnými doklady na matrice.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň – odbor majetkoprávní, oddělení matriky.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz


Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz

  • rodný list

  • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu předcházejícího manželství, úmrtní list manžela

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (doc)

Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (pdf)

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je stanoven na 500,- Kč.

 

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Individuálně po dohodě s žadatelem. Jinak do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Občan, který hodlá uzavřít manželství v cizině.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou žádné opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebo jejich úmyslné zatajení může být za podmínek stanovených v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích kvalifikováno jako přestupek.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem. Předložená žádost může být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění nebo doplnění některých údajů.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů