Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.

3. Pojmenování (název) životní situace
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství.
4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby,které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v bodu 4.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plánovaný zábor veřejného prostranství je třeba ohlásit min.30 dní předem a zaplatit příslušný místní poplatek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ohlášení se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Líšeň.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení se podává na Úřadu městské části Brno-Líšeň

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, organizační odbor, ref.Rudolf Častulík, dveře 206, tel.544 424 872

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Povolení zvláštního užívání komunikace nebo povolení vstupu do zeleně, občanský průkaz,případně živnostenský list.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář ohlášení užívání veřejného prostranství je k dispozici na ÚMČ Brno-Líšeň, k.č.206.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Místní poplatky viz.vyhláška o místních poplatcích v městě Brně č. 26/2023.

Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned.

Místní poplatek lze uhradit bankovním převodem,  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřizujeme bezodkladně.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje


634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
500/2004 Sb. Zákon o správním řízení
33/2005 Obecně závazná vyhláška O místních poplatcích v městě Brně
Nařízení č.1/2002, kterým se vydává Tržní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o vyměření poplatku se lze odvolat do 30 dnů k Magistrátu města Brna, prostřednictvím ÚMČ Brno-Líšeň.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zvýšení včas nezaplaceného poplatku až na trojnásobek.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Organizační odbor ÚMČ Brno-Líšeň.

26. Kontaktní osoba

Rudolf Častulík

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.3.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

Poslední úprava: 13. 7. 2023. Za správnost obsahu odpovídá Rudolf Častulík.
Kontakt: Rudolf Častulík, , tel.: 544424872
Další informace: Dveře č.: 206

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů