Duplikát matričního dokladu

3. Pojmenování (název) životní situace
Duplikát matričního dokladu
4. Základní informace k životní situaci

Matrika ÚMČ Brno-Líšeň vydává na požádání duplikáty oddacích a úmrtních listů od roku 2003.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, které se zápis týká, její sourozenci, manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci nebo zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud chce zájemce získat duplikát některého z matričních dokladů, musí o něj písemně požádat. Požadovaný duplikát si vyzvedne buď osobně nebo bude zaslán poštou do vlastních rukou.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobně na matrice nebo poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň – majetkoprávní odbor, matrika.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 207
Magdalena Mikšátková, tel. 544 424 845, e-mail : miksatkova@brno-lisen.cz

ÚMČ Brno-Líšeň, majetkoprávní odbor, matrika, dveře 205
Milena Dohnalová, tel. 544 424 863, e-mail : dohnalova@brno-lisen.cz

Úřední hodiny: viz. úřad - Kontaktní údaje Úřadu městské části Brno-Líšeň

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo úředně ověřená plná moc osoby, kterou žadatel zastupuje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vystavení matričního dokladu – duplikátu oddacího listu (doc.)
Žádost o vystavení matričního dokladu – duplikátu oddacího listu (pdf.)

Žádost o vystavení matričního dokladu – duplikát úmrtního listu (doc.)
Žádost o vystavení matričního dokladu – duplikát úmrtního listu (pdf.)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Duplikát oddacího a úmrtního listu je zpoplatněn 300,- Kč.

 

Správní poplatek lze uhradit  v hotovosti na pokladně, nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Líšeň.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přerušení nebo zastavení řízení, popřípadě nevydání duplikátu oddacího nebo úmrtního listu.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor.

26. Kontaktní osoba

Magdalena Mikšátková - matrikářka, tel.: 544 424 845
Milena Dohnalová - matrikářka, tel. 544 424 863

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

U žádostí, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je třeba konzultovat svůj požadavek přímo s úředníkem.

Poslední úprava: 10. 1. 2024. Za správnost obsahu odpovídá Magdalena Mikšátková.
Kontakt: Magdalena Mikšátková, , tel.: 544424845
Další informace: Dveře č.: 207

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů