Dohoda o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna (dříve výměna bytu)

3. Pojmenování (název) životní situace
Dohoda o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna (dříve výměna bytu)
4. Základní informace k životní situaci

Dohodu o vzájemném postoupení práv a povinností z nájmu bytu je třeba předložit na předtištěném formuláři MČ Brno-Líšeň. Dohody jsou posuzovány bytovou komisí a schvalovány Radou MČ Brno-Líšeň.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O souhlas k dohodě o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu žádá pronajimatele nájemce bytu či jim pověřená osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na základě ustanovení § 1895 a následně občanského zákoníku se nájemci mohou dohodnout o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplněním a podáním žádosti o souhlas s dohodou o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pokud je alespoň jeden byt bytem svěřeným městské části Brno-Líšeň, podává se na této městské části. Současně se žádost podává i u ostatních pronajimatelů (vlastníků dalších bytů).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2,628 00 Brno, Majetkoprávní odbor - bytový referent.

Paní Jitka Pavlíková, 1. patro, dveře č. 205, tel. : 544 424 867.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o souhlas s dohodou o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna:

- písemnou dohodu s úředně ověřenými podpisy účastníků výměny

- nájemní smlouvu či jiný doklad opravňující k užívání bytu

- aktuální evidenční list

- potvrzení správce domu, že nájemce nedluží za nájemné a služby spojené s užíváním bytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nový formulář  (dle nového Občanského zákoníku platného od 1.1.2014)  je k dispozici  na ÚMČ Brno-Líšeň u bytového referenta nebo v elektronické podobě:

Dohoda o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna (doc)

Dohoda o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna ( pdf)

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky se hradí pouze za ověření podpisu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dohoda o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna je projednána na nejbližší bytové komisi a následně RMČ Brno-Líšeň.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ustanovení § 1895 a následně občanského zákoníku.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Majetkoprávní odbor MČ Brno-Líšeň.

26. Kontaktní osoba

Jitka Pavlíková

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Jitka Pavlíková.
Kontakt: Jitka Pavlíková, , tel.: 544424867
Další informace: Dveře č.: 205

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů