Park Houbalova - park podle Vašich představ

Zpátky

Mojí prioritou je otevírat radnici lidem a zajistit transparentní komunikaci. To je podle mne základ úspěšného vedení a zároveň možnost předcházet konfliktům a nedorozuměním nad důležitými projekty.

Díky Vaší podpoře jsem se stal zástupcem veřejnosti, abych nejen z pozice starosty, hájil zelenou Líšeň. Zároveň dlouhodobě usiluji o vznik veřejného parku při ulici Houbalova. Každý velký projekt začínáme debatou a anketou, co a jak si občané přejí. 

V loňském roce jsme vydali informační noviny a anketu do ulic Vlkova, Štefáčkova, Strnadova, Sedláčkova, Houbalova a Masarova, abychom prověřili, co si občané přejí a jak chtějí využít území. 

Z téměř 400 odpovědí bylo 77% pro komponované území parku. 

Koncem roku 2021 se podařilo získat pozemky od soukromníků. To umožnilo zahájit projektové práce a za méně, než rok budeme mít stavební povolení. 

V ideovém projektu je Park Houbalova rozdělen do několika zón, které nesou různé funkce. Od těch pro aktivní trávení času, jako jsou přírodní hřiště a kavárna, přes relaxační plochy ve stínu vysokokmenného sadu a odpočinkové louky.. 

 

Zadržování dešťové vody prioritou

Prvkem, který by měl být pojítkem celého prostoru, je voda. Ta se zde bude vyskytovat jak v podobě tůní a rybníčků, tak i jako potok, protékající severní částí plochy. Celý park by tak zároveň sloužil jako velká houba, zadržující a postupně uvolňující dešťovou vodu z panelových domů na ulici Houbalova a z přilehlých komunikací.

Řešení nekopíruje vlastnosti nedávno upravené Rokle. Počítá se zachováním větší intimity a diskrétnosti v území v protikladu k otevřenosti Rokle. Zároveň je však nutné zajištění bezpečnosti a potlačení a prevence negativních jevů, především vandalství a rušení nočního klidu. Naší ambicí je i propojení sídliště bezpečnou cestou pro pěší a napojení území Parku Houbalova pomocí stezky vedoucí po tramvajovém náspu k Havaně a zde připojení stezky na systém cest a chodníků bez automobilové dopravy. 

 

Bezpečný chodník k základní škole

Současně chceme vybudovat chybějící chodník spojující bytový dům Sedláčkova se ZŠ Masarova. Zvýšila by se tak bezpečnost chodců, neboť dle Policie ČR nelze v těchto místech zřídit další přechod a přecházení zde tedy není bezpečné. V tomto případě však bude záležet na postoji vlastníků částí pozemků nutných pro vybudování nového chodníku.

 

Neopominutelnou součástí každého projektu je samozřejmě i následná udržitelnost. V daném případě tedy budoucí údržba parku. A to je vždy úkol z nejtěžších. Je-li těžké něco vybudovat, je mnohem těžší to udržovat na potřebné úrovni, v potřebné kvalitě a zejména v čistotě. Údržba Rokle ukazuje, že i toto umíme zvládnout.

 

Našim zájmem je odpovědně připravit budoucnost parku, aby byl krásným místem setkávání a odpočinku nás všech.

Mgr. Břetislav Štefan

Váš starosta

 

Nový park - Zelená zahrada

Související články

top Plodná veřejná diskuze k parku Houbalova 27. 2. 2023 Veřejný prostor a údržba Starosta Život v Líšni Park Houbalova
Nový Jedlý park na ulici Houbalova 3. 2. 2023 Park Houbalova Reportáže a videa o Líšni
Park Houbalova – přijďte nám poradit, jak má park vypadat 2. 1. 2023 Starosta Park Houbalova
Park Houbalova - projektová dokumentace 7. 12. 2022 Park Houbalova
Fakta o výstavbě mezi ulicemi Zikova - Elplova 29. 8. 2022 Starosta Stavební řízení Životní prostředí Bydlení
Komu zvoní hrana!? Územnímu plánu… 1. 6. 2022 Starosta Život v Líšni LN-Životní prostředí a veřejný prostor
Územní studie Holzova 19. 5. 2022 Starosta
1 2 3 4 5
Poslední úprava: 12. 9. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů