Informace pro zájemce o výstavu v prostorách líšeňské radnice

Zpátky

Malá galerie LÍPA – informace pro zájemce o výstavu v prostorách líšeňské radnice

Prostor pasáže líšeňské radnice je spojnicí mezi zástavbou, je pro občany volně přístupný. Vystavené práce se stávají součástí běžného života, jednoduše řečeno, umění si cestu za divákem najde samo.

Exponáty je možné umístit v pasáži s vitrínami, kde lze pořádat jak samostatné, tak i kolektivní výstavy nejen líšeňských občanů. Vystavovat zde mohou ZŠ, MŠ a spolky, je možné zde prezentovat profesionální i amatérské výsledky aktivit v oblasti kultury a umění.

Poskytnutí prostor pro prezentaci autora a činnosti s tím spojené je bezplatné. Vystavující autor jako poděkování věnuje jedno své dílo ÚMČ Brno-Líšeň (není-li dohodnuto jinak). Dílo bude použito jako výzdoba velkého sálu radnice nebo jiných prostor téže budovy.

Provozní doba - pasáž se ve večerních a nočních hodinách pracovního týdne zamyká. Ve dnech víkendů a státních svátků je nepřístupná.

Výstavní plocha - k dispozici je 7 uzamykatelných vitrín se závěsným systémem, ve kterých je možné představit i prostorové práce (keramika, asambláže atd.), vhodných velikostí. Rozměry jednotlivé vitríny jsou uvedeny v  přiloženém nákresu. Galerie může zapůjčit k adjustaci plošných prací (grafika, akvarel, kresba atd.), 14ks rámů formátu A3, pokud jsou rozměry prací větší než A3, autor musí mít adjustační rámy vlastní.  

Exponáty větších rozměrů, které nepodléhají vlivům počasí, je možné vystavit v prostorách proskleného uzamčeného atria, které je součástí pasáže.

Instalace výstavy musí být dohodnuta a provedena ve dnech pracovního týdne v předem dohodnutém datu a čase. V určenou dobu bude instalaci přítomen pověřený pracovník s klíči od vitrín.

Materiál potřebný k adjustaci musí mít vystavující autor vlastní – např. vlasec, adjustační bílá hmota, popisovače, popisky prací, průhledná izolepa, nůžky, špendlíky, textilie, atd.

Pro informační materiály o autorovi - kritiky, soupisy již konaných výstav, ohlasy prací, nabídky zájmových aktivit (spolky a školy), případné konané další výstavy, je k dispozici označená velkoplošná informační nástěnka (cca 130 x 130 cm), která je umístěna mezi vitrínami, není kryta sklem, je tedy vhodné materiály laminovat - není podmínkou. V prostorách za vitrínami je umístěna nástěnka cca 70x40cm, která je dispozici autorovi k témuž účelu.

Z důvodů zavedení EET galerie není prostředníkem v prodeji vystavených exponátů. Pro případné zájemce o koupi vystaveného díla autor uvede v informačních materiálech kontakt na svou osobu.

 

 

 

Upoutávky na expozici - výstavu, které budou uveřejněny na webových stránkách MČ Brn-Líšeň a v líšeňském periodiku, musí být autorem dodány s náležitým předstihem (text word 12 a doprovodná fota v jpg), nejlépe do prvního dne předchozího měsíce před započetím výstavy (uzávěrka – předání redakční radě Líšeňských novin do 10. dne předchozího měsíce). Upoutávky jsou typizované a s logem výstavních prostor, tyto materiály bezplatně vyhotoví správce galerie.

Poznámka: zasláním materiálů k vyhotovení upoutávek správci výstavních prostor, vystavující autor dává souhlas k jejich zpracování a zveřejnění.

Tři plakáty vhodných rozměrů ( A4 - A2 náklady autora), je možné umístit u vchodů pasáže budovy radnice Brno-Líšeň.

Vernisáž - s ohledem na pandemická opatření prozatím nelze realizovat - pro tyto účely je vyhrazen prostor předsálí velkého sálu radnice (vstup z pasáže), akce nesmí narušit plán aktivit samosprávy MČ Brno-Líšeň, je nutná dohoda časového harmonogramu. Potřebné zázemí pro vernisáž a její program dohodne vystavující autor se správcem galerie. Ve zvláštních případech (nutný souhlas RMČ), může být velký sál radnice Brno-Líšeň použit pro kulturní představení, které má být součástí vernisáže.

Náklady a organizační aktivity spojené s případnou vernisáží např. kulturní představení, občerstvení, pozvánky (jejich rozeslání svým příznivcům), zajistí a hradí autor výstavy.

Nevhodnou manipulací při instalaci a adjustaci exponátů, popřípadě průběhem vernisáže, nesmí být znehodnoceny poskytnuté prostory, vitríny a zapůjčené rámy, pokud se tak stane, vzniklou škodu uhradí v plné výši vystavující.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor, který nepřímo financují (daně) občané Líšně a navštěvují ho všechny věkové kategorie různě smýšlejících občanů nejen z Líšně, vystavené exponáty nesmí obsahovat zejména náměty obsahující podněcování a propagaci rasové nesnášenlivosti, dále zaměnitelné s pornografií, musí být prosty záměrných politických komentářů a agitací. Nebudou vystaveny exponáty sloužící ke komerčním  firemním účelům, sloužící ke zprostředkování služeb, nebo nákupu běžného spotřebního zboží.

Správce výstavních prostor, který je přítomen instalaci exponátů, má právo nevhodná díla vyřadit, popřípadě výstavu na místě zamítnout.

Děkuji za Vámi věnovaný zájem, těším se na možnou spolupráci

Hana Sosíková

zakladatelka m. g. LíPa a správce výstavních prostor

předsedkyně Kulturní komice při RMČ Brno-Líšeň

 

Kontakt:

Email: [obfuscate_1_|94|96|94|102|106|96|104|91|110|91|105|93|95|56|114|101|116|105|91|104|42|90|114]

www.sosikova-art.cz

 

 

Související články

Vítání občánků v Brně-Líšni včera, 8. 8. 2022 Kultura
Pozvánka na výstavu malá galerie LíPa od 1.7.2022 do 31.8.2022 - Ateliér studánka 30. 6. 2022 Kultura Galerie LíPa
Jak zařadit do jídelníčku rostlinné stravování 1. 6. 2022 Kultura
Festival Ibérica uvádí - Karel Čapek: Výlet do Španěl 1. 6. 2022 Kultura
Dětský den aneb Cesta Líšní 26. 5. 2022 Kultura
Klasická hudba na zámku - Závěrečný koncert 18. 5. 2022 Kultura
Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka 12. 5. 2022 Kultura
Slavnostní otevření zahrady na Dělňáku 5. 5. 2022 Kultura
1 2 3 4 6 7

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 15. 2. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů