Členové Rady Městské části Brno-Líšeň

Volební období 2018 - 2022, členů rady je 7.
 

 

Je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, má 7 členů, je tvořena starostou, I. a II. místostarostou a dalšími radními. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat jen stanoví-li tak zákon. Zabezpečuje hospodaření městské části podle schváleného rozpočtu a má právo schvalovat některá rozpočtová opatření. Řídí činnost komisí a Úřadu městské části Brno-Líšeň v oblasti samostatné působnosti a ukládá jim úkoly.  Při výkonu samostatné působnosti odpovídá Rada městské části Brno-Líšeň Zastupitelstvu městské části Brno-Líšeň. 

Členové rady:
 

ŠtefanMgr. Břetislav Štefan 

strana: ČSSD

adresa trvalého bydliště: Elplova 26, Brno 
e-mail: stefan@brno-lisen.cz
mobil: 724 075 898

Životopis:
Narodil se 8. 6. 1978. Je ženatý , má syna. Vystudoval gymnázium Čechyňská s humanitním zaměřením. Pokračoval studiem na filozifické fakultě Masarykovy univerzity, obory historie a archivnictví. Před ukončením studií nastoupil do Správního archivu Ministerstva vnitra na pozici odborného archiváře, od roku 2007 pracoval v Archivu bezpečnostních složek.

Proč jsem vstoupil do veřejného politického života:
Důvodů je více, hlavním argumentem je přesvědčení, že myslet pouze na sebe je málo. 

Co chci udělat pro Líšeň ve svém volebním období:
Rád bych zásadním způsobem otevřel úřad veřejnosti. Podporuji kulturní a spolkovou činnost, jež pokládám za nedílnou součást života Líšně. Prosazuji ve spolupráci s ostatními politickými subjekty revitalizaci líšeňské rokle, která  zásadním způsobem zkvalitní život občanů Líšně. Mezi další priority řadím zlepšení bezpečnostní situace v Líšni, stejně tak jako celkovou opravu a zachování polikliniky Horníkova zdravotním střediskem.

Moje zájmy a koníčky:
Ve volném čase se věnuji jachtingu, kultuře a především své rodině.

Moto: Měníme Líšeň . . .


PhDr. Miloš Freiberg 

strana: ČSSD

adresa trvalého bydliště: Josefy Faimonové 19, Brno 
e-mail: freibergmilos@seznam.cz
mobil: 


Lupečka Oldřich

strana: ČSSD

adresa trvalého bydliště: Josefy Faimonové 28, Brno 
e-mail: LupeckaOldrich@seznam.cz

mobil: 604 802 889

Životopis:


Ing. arch. Kremitovská Iva

strana: ANO
adresa trvalého bydliště: Strnadova 5, Brno
e-mail: iva.kremitovska@seznam.cz
mobil:  603 479 176

Životopis:


Ing. Šiška Josef

strana: ANO
adresa trvalého bydliště: 
e-mail: allcon.groupr@gmail.com

mobil: 607 234 257

Životopis:


JUDr. PhDr. Příborský Martin, E.M.L.E.

strana: ODS
adresa trvalého bydliště: Chmelnice 53, Brno 
e-mail: martin.priborsky@gmail.com                                                  
mobil: 723 124 788

Životopis:

 


Ing. Svobodová Eva

strana:  ODS
adresa trvalého bydliště:  
e-mail: svobeva@atlas.cz
mobil: 605 228 262
 
Životopis:


Související články

Poslední úprava: 21. 11. 2018. Přečteno: 125939x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni