30. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 27. 2. 2014 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice
VI.30/4/2400 výsledek hlasování  Mgr. Bc. Černá

 

5. Stanovisko k návrhu novelizace Nařízení statutárního města Brna č. 1/2012, kterým se vydává Tržní řád
VI.30/5/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

6. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu směny vlastnictví pozemku p.č. 5049/182 (majetek m.Brna) za části pozemků p.č. 5041/30,5043/19 a 5049/88 v k.ú.Líšeň , ve společném jmění manželů Němcových
VI.30/6/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

7. Žádost Odboru územního plánování a rozvoje MMB o stanovisko k návrhu úpravy směrné části Územního plánu města Brna a ul. Heydukova, u pozemku p.č. 2729/4 v k.ú.Líšeň
VI.30/7/2700 staženo z programu Ing. Konstantová

 

8. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje pozemku p.č. 1971/1 v k.ú.Líšeň (vlastnictví st.města Brna ) k výstavbě rodinného domu, formou nabídkového řízení
VI.30/8/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

9. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně
VI.30/9/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

10. Interpelace
11. Diskuse
12. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
13. Kontrola usnesení
14. Závěr

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Život v Líšni Rokle Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 19. 2. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: