29. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 30. 1. 2014 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Návrh výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
VI.29/4/2500 výsledek hlasování  Ing. Stehlík

 

5. Rozpočtové opatření č. 01/2014
VI.29/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Rozpočtové opatření č. 02/2014
VI.29/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Žádost SK Líšeň o udělení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VI.29/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMČ Brno–Líšeň, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni
VI.29/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Žádost p. J. Kříže v zastoupení na základě plné moci za  vlastníka nemovitosti pana Jiřího Jelínka o odprodej pozemku p.č. 8620/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Líšeň zastavěného zdi budovy – ubytovacího zařízení č.p. 1901 – Zaoralova 1
VI.29/9/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

10. Oznámení MO MMB o změně nabytí části pozemku p.č. 3278/18 v k.ú. Líšeň s jeho následným nesvěřením MČ Brno-Líšeň
VI.29/10/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

11. Žádost Ing. K. Hladiše CSc. v zast. za pana JUDr. V. Muzikáře o přehodnocení přijatého usnesení VI.23.ZMČ Brno-Líšeň k navržené směně vlastnictví části p.č. 5275 v k,ú. Líšeň  /majetek p. Muzikáře) za část p.č. 5276 k.ú. Líšeň (vlastnictví st. města Brna) s doplacením zbytkové části pozemku v majetku st. města Brna
VI.29/11/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

12. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje pozemků p.č. 3259/1 – 529 m2 orná půda a p.č. 3259/2 – 1362 m2  orná půda v k.ú. Líšeň, za účelem využití pozemků jako zahrady
VI.29/12/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

13. Žádost MV – generálního ředitelství HZS ČR o odkoupení pozemku p.č. 4185/116 v k.ú. Líšeň z majetku st. města Brna do vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra
VI.29/13/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

14. Územní plán města Brna 1994, změna ÚPMB Aktualizace ÚPMB upravený návrh 2013/12 – s uplatněním písemných připomínek z veřejné vyhlášky k datu 11.02.2014
VI.29/14/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

15. Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
VI.29/15/800   Ing. Čapková

 

16. Interpelace
17. Diskuse
18. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
19. Kontrola usnesení
20. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 23. 1. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: