28. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 17. 12. 2013 - úterý se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Schválení termínů zasedání ZMČ na I. pololetí r. 2014
VI.28/4/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan

 

5. Dětské hřiště – centrální park ROKLE městské části Brno-Líšeň – žádost o dotaci
VI.28/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

6. Výstavba sportovního areálu při ZŠ Masarova – žádost o dotaci
VI.28/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

7. Žádost o změnu účelu využití poskytnuté dotace
VI.28/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

8. Žádost o změnu účelu využití poskytnuté dotace
VI.28/8/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Žádost Ing. Blanky Sopouškové o nové posouzení záměru o změnu ÚZPB u p.p.č. 3872/1 v k.ú. Líšeň, z funkční plochy zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochu pro bydlení (B)
VI.28/9/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

10. Návrh Majetkového odboru MMB o předběžné stanovisko k návrhu rozdělení pozemku p.č. 3865 – 2619 m2 – orná půda v k.ú. Líšeň, z důvodu odprodeje části pozemku do vlastnictví fyzické osoby, za účelem využití na zahradu
VI.28/10/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

11. Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko k návrhu pronájmu nebo prodeje pozemků p.č. 2943/3 o výměře 7 m2 – zast. plocha, p.č. 2943/2 – 43 m2 .- ost. plocha, p.č. 2942/2 – 21 m2 – zahrada a p.č. 2941/2 – 34 m2 – ost.plocha v k.ú. Líšeň
VI.28/11/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

12. Žádost MV – generálního ředitelství HZS ČR o odkoupení  pozemku p.č. 4185/116 v k.ú. Líšeň z majetku st. města Brna do vlastnictví České republiky – Ministerstva vnitra
VI.28/12/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

13. Návrh Obecního úřadu Mokrá-Horákov – zadání Změny č. 4 územního plánu obce Mokrá-Horákov s možností uplatnění připomínek u pořizovatele ÚPO do 29.12.2013
VI.28/13/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

14. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku
VI.28/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Výplata odměn členům výborů ZMČ, kteří nejsou zastupiteli za výkon funkce v období 1-12/2013
VI.28/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

16. Zásady schvalování účetní závěrky MČ Brno-Líšeň
VI.28/16/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

17. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.9.2013
VI.28/17/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

18. Rozpočtové opatření 18,19,20
VI.28/18/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

19. Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2014
VI.28/19/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

20. Interpelace
21. Diskuse
22. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
23. Kontrola usnesení
24. Závěr

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 17. 12. 2013.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: