26. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 19. 9. 2013 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Projekt do operačního programu Životní prostředí, PO 7, Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentální vzdělávání, poradenství, osvětu "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Puchýřova 13a v Brně-Líšni"   
VI.26/4/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

5. Projekt do operačního programu Životní prostředí, PO 7, Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentální vzdělávání , poradenství, osvětu "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Synkova 24 v Brně-Líšni"
VI.26/5/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

6. Rozpočtový výhled MČ Brno-Líšeň na období 2015 - 2019
VI.26/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Rozpočtové opatření č. 9,10,11/2013
VI.26/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Rozpočtové opatření č. 12/2013
VI.26/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Žádost o udělení výjimky z Pravidel o poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň o poskytnutí investiční dotace
VI.26/9/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

10. Žádost Odboru vnitřních věcí MMB vyplývající z jednání na MČ Brno-Líšeň o umístění názvů nových ulic na k.ú. Líšeň
VI.26/10/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

11. Oznámení Majetkového odboru MMB o stanovisko k návrhu odkoupení pozemku p.č. 6187/2 – 44 m2 , ostatní plocha s podznakem komunikace v k.ú. Líšeň, do vlastnictví st. města Brna
VI.26/11/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

12. Žádost manželů Ivany a Milana Baierových o odprodej pozemku p.č. 7498 – 31 m2 ostatní plocha s podznakem zeleň v k.ú. Líšeň, majetek st. města Brna do jejich vlastnictví
VI.26/12/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

13. Připomínky starosty MČ Brno-Líšeň k Návrhu změny Územního plánu města Brna Aktualizace ÚPmB návrh změny 2013
VI.26/13/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

14. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VI.26/14/2700 výsledek hlasování Ing. Konstantová

 

15. Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
VI.26/15/800 výsledek hlasování Ing. Čapková

 

16. Volba nového člena finančního výboru
VI.26/16/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan

 

17. Interpelace
18. Diskuse 
19. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
20. Kontrola usnesení
21. Závěr

 

Související články

Poslední úprava: 19. 9. 2013. Přečteno: 4978x.
Jméno Dagmar Bartáková
E-mail bartakova@brno-lisen.cz
Telefon 544424815
Další informace dveře č.: 304
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni