Zastupitelstvo

Členové Termíny zasedání Program zasedání Zápisy a video

Termíny zasedání zastupitelstva

I. pololetí 2024

  • 29.2.2024
  • 25.4.2024
  • 20.6.2024

II. pololetí 2024

Místo a začátek konání:

Společenský sál líšeňské radnice, Jírova 2, Brno - Líšeň
Začátek zasedání je stanoven na 15:00 hodin
Zasedání jsou volně přístupná veřejnosti

Obecně o zastupitelstvu

Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je Brno statutárním městem. Člení se na 29 městských částí. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo města Brna a v městských částech zastupitelstva městských částí.

Nejvyšším orgánem samosprávy městské části Brno-Líšeň je  Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň. Zastupitelstvu městské části je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje městské části a schvalovat rozpočet městské části. Volí z řad svých členů starostu, místostarosty a další členy Rady městské části Brno-Líšeň, zřizuje a zrušuje výbory a volí jejich předsedy a další členy a vykonává další činnosti dle zákona o obcích. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Související články

Volební období 2010 - 2014 12. 12. 2018 Zastupitelstvo
Volební období 2006 - 2010 12. 12. 2018 Zastupitelstvo
VIII.2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 12. 12. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí kontrolního výboru ve volebním období 2014-2018 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí kontrolního výboru ve volebním období 2010-2014 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí finančního výboru ve volebním období 2014-2018 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
Archiv zápisů ze schůzí finančního výboru ve volebním období 2010-2014 22. 11. 2018 Zastupitelstvo
VIII. 1. ustavující zasedání ZMČ pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování 13. 11. 2018 Zastupitelstvo
VII.38. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 14. 8. 2018 Zastupitelstvo
VII.37. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 14. 6. 2018 Zastupitelstvo
VII.36. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 23. 5. 2018 Zastupitelstvo
VII.35. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 18. 4. 2018 Zastupitelstvo
VII.34. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 14. 3. 2018 Zastupitelstvo
VII.33. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 17. 1. 2018 Zastupitelstvo
VII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu 12. 12. 2017 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 6 7 8 9