Základní škola Novolíšeňská

Zpátky

Základní škola Novolíšeňská se nachází na ulici Novolíšeňská v městské části Líšeň.

Historie ZŠ Novolíšeňská

 • Září 1983 - zahájení výstavby školy.
 • 1. září 1985 dokončena a předána k užívání učebnová část.
 • 1. září 1985 zahájen první školní rok 1985/1986 s 360 žáky, 13 učiteli, 8 vychovatelkami a vedoucím pionýrské skupiny.
 • Prvním ředitelem školy byl Jiří Gryc, zástupci ředitele pro I. stupeň Marie Nižňanská, pro II. stupeň Jiřina Drdlová, vedoucí vychovatelka ŠD Ivana Bednářová.
 • 1. září 1986 předána k užívání jídelna s kuchyní a tělocvična.
 • 1. září 1990 - zástupcem ředitele školy pro II. stupeň se stává RNDr. Josef Novák.
 • 1. září 1992 - ředitelem školy se stává PaedDr. Luboš Hejátko.
 • Od 1. dubna 1993 je zřizovatelem naší školy Úřad městské části Brno - Líšeň.
 • 1. července 1993 - škola získala právní subjektivitu.
 • 1. září 1994 - zástupkyní pro I. stupeň se stala Mgr. Kristina Kalivodová, vedoucí vychovatelkou ŠD A. Ratiborská.
 • Ve školním roce 1994/1995 byla zvolena první žákovská samospráva, která má za úkol vydávání školního časopisu Trefa, organizaci různých akcí pro žáky školy (karneval, sběr papíru a pomerančové kůry, mikulášskou nadílku, diskotéku ...) a v neposlední řadě spolupracovat s ředitelem školy při řešení problémů žáků.
 • 1. září 1995 - vedoucí vychovatelkou ŠD se stala Anastazie Štachová.
 • Do nového školního roku 2002/2003 nastupuje naše škola s 578 žáky, z toho 330 na I. stupni a 248 na II. stupni. O jejich vzdělávání se stará 37 pegagogických pracovníků a 14 nepedagogických.
 • 26. října 2002 - otevřeno nové školní hřiště s umělým povrchem za účasti primátora města Brna a představitelů obecního zastupitelstva městské části Brno - Líšeň.
 • 1. ledna 2003 - nové vedení školy: ředitelem školy se stává RNDr. Josef Novák, zástupkyní pro I. stupeň Mgr. Jitka Kovaříková, pro II. stupeň Mgr. Kristina Kalivodová.
 • 1. září 2003 - na škole fungují dvě počítačové učebny vybavené celkem 32 počítači s připojením na internet.
  - pro žáky 6.ročníku je otevřena třída s rozšířenou výukou matematiky, informatiky a přírodovědných předmětů.
 • vedoucí vychovalelkou školní družiny se stává Alena Pleskačová
 • 1. ledna 2004 - zástupkyní pro I. stupeň se stává Mgr. Kristina Kalivodová a pro II. stupeň Mgr. Dana Mindlová.
 • 1. září 2004 - pro žáky 6.ročníku je otevřena třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou.
 • 1. září 2005 - zástupkyní pro I. stupeň se stává Mgr. Blanka Tkáčiková. Na škole je také nově zřízeno školní poradenské pracoviště. Stávající poradenský tým (školní metodik prevence PaedDr. Lenka Svobodová, výchovný poradce Mgr. Irena Procházková) byl rozšířen o školního psychologa, kterým se stala Mgr. Zuzana Nárožná.
 • 1. září 2006 - během prázdnin byla v naší škole vybudována nová multimediální jazyková učebna vybavená moderní audio-vizuální technikou a pojektorem s interaktivní tabulí. Finance na pořízení této učebny získala škola z projektu SIPVZ, který vypracovali naši vyučující.
 • 1.září 2007 - zástupkyní pro 1. stupeň se stává Mgr. Iveta Dyková. Změnilo se i obsazení ŠPP: na místo školního psychologa nastoupila Mgr. Markéta Bednaříková, výchovným poradcem se stala PaedDr. Lenka Svobodová a metodikem prevence se stala Mgr. Judita Guštafíková. Byla vybudována knihovna s informačním centrem (počítače připojené na internet)..
 • 1. ledna 2007 - 30.  června 2008 - škola se zapojuje do projektů financovaných ESF se svým projektem nazvaným "Brno ještě nebylo, ale Líšeň už tu byla". Žáci pod vedením svých učitelů zmapovali, přírodní podmínky, historii a současnost městské části Brno-Líšeň, ve které se nachází naše škola.
 • 1. září 2008 - metodikem prevence se stává Mgr. Radka Šlapanská. Knihovna s informačním centrem byla doplněna učebními pomůckami pro výuku environmentální výchovy.
 • 1. září 2009 -  změna v obsazení členů ŠPP: školním psychologem se stává Mgr. Zdenka Šípová a školním metodikem prevence byla jmenována Mgr. Eva Mališová.
 • 1. září 2010 - po mnoha letech jsme přijali do 1. tříd více než 100 žáků (101 prvňáčků ve 4 třídách. Na celé škole máme 596 žáků ve 26 třídách, 274 dětí v 9 odděleních školní družiny. Ve škole pracuje 38 učitelů, 9 vychovatelek ŠD a 14 provozních zaměstnanců.
 • 31. října 2010 - byla dokončena celková rekonstrukce školy z finančních prostředků ESF a rozpočtu ČR (generální opravy střech, výměna oken, zateplení pláště budovy a nová barevná fasáda). Naše škola je jako nová a krásně barevná.
 • 1. září 2012 - změna v obsazení členů ŠPP: výchovným poradcem se stala Mgr. Eva Fruhwirtová.
 • 1. ledna 2013 - změna v obsazení členů ŠPP: školním psychologem se stala Mgr. Kateřina Kuncová
 • 1. září 2013 - změna v obsazení členů ŠPP: školním metodikem prevence se stala Mgr. Radka Šlapanská.

Fotogalerie

Související články

Aktivity matematického kroužku na ZŠ Novolíšeňská 6. 1. 2021 Základní školy ZŠ Novolíšeňská Školství
Den přírodních věd 1. 12. 2020 Základní školy ZŠ Novolíšeňská
Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská, Škola bez překážek 2. 9. 2020 ZŠ Masarova Školství Základní školy ZŠ Novolíšeňská
Poslední úprava: 28. 10. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů