VIII.27A. schůze Rady městské části Brno-Líšeň

Starosta Mgr. Břetislav Štefan svolává schůzi na den 5.2.2020 v zasedací místnost, ÚMČ Jírova 2. Začátek jednání je v 15:30 hod.

Upozorňujeme, že dokumenty z jednání volených orgánů MČ Brno-Líšeň mohou obsahovat osobní údaje fyzických osob a další chráněné údaje, jejichž poskytnutí podléhá omezením vyplývajícím z platné právní úpravy.

 

 

Navržený pořad jednání:                                                            Předkladatel:

1. Zahájení a schválení programu.

2

VIII.27A/2500/1

Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík
3.   Závěr  

 

Poslední úprava: 30. 1. 2020. Přečteno: 89x.
Jméno
Akce v Líšni