VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 24. 6. 2021 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská 28, Brno

 

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.23/5/1110 - redigováno

hlasování

Odbor územního plánování a rozvoje MMB (dále jen OÚPR MMB nebo pořizovatel) jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle § 6 odst. 1 písm.a) s ohledem na § 188 odst. 3, § 53 odst. 2 za obdobného postupu podle § 52 odst. 1,2,3,4 a § 22 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád , oznamuje opakované veřejné projednání UPRAVENÉHO Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Dle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 29.6.2021 včetně, může každý uplatnit své připomínky

p. starosta

6.

VIII.23/6/1110

hlasování

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovacích podkladů podle § 6 odst. 1 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zákon) připravil a zaslal dne 17.05.2021 návrh Zadání územní studie Holzova, Brno – Líšeň a žádá o vyjádření

p. starosta

7.

VIII.23/7/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 12/2021

Ing. Stehlík

8.

VIII.23/8/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 13/2021

Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2021 č. 1

Ing. Stehlík

9.

VIII.23/9/2500

hlasování

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2022

Ing. Stehlík

10.

VIII.23/10/2000

hlasování

Schválení termínů zasedání ZMČ Brno – Líšeň na II.pololetí r. 2021

p. starosta

11.

 

Diskuse

 

12.

 

Interpelace

 

13.

 

Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru

 

14.

 

Kontrola usnesení

 

15.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 14. 6. 2021.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů