IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026

Zpátky


Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 29.02.2024 se začátkem v 15:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň

1.

 

Zahájení

2.

Hlasování

Schválení programu

 

3.

Hlasování

Volba návrhové komise  

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

IX.11/5/2000

Hlasování

Žádost o vyjádření MČ k návrhu na dispozici s majetkem města – prodej pozemku p.č. 1343/9 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

6.

IX.11/6/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 6237/8 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna

Ing. Fleková

7.

IX.11/7/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku p.č. 5232/1 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

8.

IX.11/8/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 3602/20 a 2461/14 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

9.

IX.11/9/2000

Hlasování

Žádost MO MMB o vyjádření k pronájmu/prodeji pozemku p.č. 176/9 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

10.

IX.11/10/2000

Hlasování

Žádost o vyjádření ke směně pozemku p.č. 707/2 v k.ú. Trnitá za pozemek p.č. 8554/26 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

11.

IX.11/11/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – prodej části pozemku p.č. 4122 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

12.

IX.11/12/2000

Hlasování

Návrh OZV č. 9/2017 města Brna o pravidlech pro pohyb psů

Mgr.Staněk

13.

IX.11/13/2400

Hlasování

Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice

Mgr.Bc. Černá

14.

IX.11/14/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č. 01/2024

Ing. Stehlík

15.

IX.11/15/2000

Hlasování

Žádost o udělení výjimky z pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Ing. Fleková

16.

IX.11/16/2500

Hlasování

Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2024

Ing. Stehlík

17.

IX.11/17/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č. 02/2024

Ing. Stehlík

18.

IX.11/18/2600

Hlasování

Změny Statutu města Brna

JUDr.Vacková

19.

IX.11/19/2600

Hlasování

Žádost o schválení splátkového kalendáře

JUDr.Vacková

20.

Hlasování

Hlasování

Dotace TJ Sokol Brno — Líšeň z.p.s. z rozpočtu MČBmo -Líšeň na rok 2024, Rozpočtové opatření č. 03/2024

 

21.

IX.11/21/2600

Hlasování

Návrh převodu nemovité věci do vlastnictví spol. Teplárny Brno

JUDr.Vacková

22.

IX.11/22/2600

Hlasování

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu

JUDr.Vacková

23.

IX.11/23/2600

Hlasování

Obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 20/2020 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích , za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy vyhlášky

JUDr.Vacková

24.

IX.11/24/1120

Hlasování

Investiční záměr Technická a dopravní infrastruktura na ulici Kniesova, MČ Brno -Líšeň

I.místostarosta

24.A

Hlasování

Schválení termínu mimořádného zastupitelstva

25.

 

Dotazy občanů  ( od 17. 00 hodin )

 

26.

 

Dotazy, připomínky, podněty

 

27.

 

Diskuse

 

28.

 

Kontrola usnesení

 

29.

Hlasování

Projednání zápisů z výborů

Kontrolní výbor ze dne 13.12.2023

Kontrolní výbor ze dne 31.1.2024

Finanční výbor ze dne 22.2.2024

 

30.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 21. 2. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů