VIII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 17.12.2020 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská 28, Brno

 

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.19/5/1110- redigováno

hlasování

Výstavba bytového domu při ulici Trnkova – dodatek č. 1 k budoucí darovací smlouvě ze dne 9.7.2018

p.starosta

6.

VIII.19/6/2500

hlasování

Žádost Marie Urbánkové o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno -Líšeň

Ing. Stehlík

7.

VIII.19/7/2500- redigováno

hlasování

Žádost Marie Urbánková o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

8.

VIII.19/8/2500- redigováno

hlasování

Žádost Lesní mateřské školy Mariánka o změnu struktury účelu neinvestiční dotace

Ing. Stehlík

9.

VIII.19/9/2500- redigováno

hlasování

Žádost spolku Pionýr z.s. – 91.pionýrská skupina HÁDY o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň  na rok 2020

Ing. Stehlík

10.

VIII.19/10/2500- redigováno

hlasování

Žádost SK TORI Judo Brno o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

11.

VIII.19/11/2500- redigováno

hlasování

Žádost Národopisného souboru Líšňáci o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

12.

VIII.19/12/2500- redigováno

hlasování

Žádost Nadace pro radost o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

13.

VIII.19/13/2500

hlasování

Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2021

Ing. Stehlík

14.

VIII.19/14/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 21,22 /2020

Ing. Stehlík

15.

VIII.19/15/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 23/2020

Ing. Stehlík

16.

VIII.19/16/2600- nezveřejněno

hlasování

Splátkový kalendář

JUDr.Vacková

17.

VIII.19/17/2800

hlasování

Úprava plánu hospodaření VHČ – domy 01/2020

SML

18.

VIII.19/18/2000

hlasování

Schválení termínů zasedání ZMČ Brno -Líšeň na I.pololetí r. 2021

Ing. Belcredi

19.

VIII.19/19/1120

staženo v úvodu zasedání

Oznámení o stavu a možnostech zpracování budoucí záměru Kotlanova 7

Ing.arch. Kremitovská

20.

VIII.19/20/1120

hlasování

Informativní zpráva o projektu Orlovny

Ing.arch. Kremitovská

21.

 

Diskuse

 

22

 

Interpelace

 

23.

 

Projednání zápisů z kontrolního výboru ze dne 24.9.2020 a 19.11.2020, finančního výboru ze dne 14.12.2020

 

24.

 

Kontrola usnesení

 

25.

 

Závěr

 

Video

Související články

VIII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 13. 10. 2021 Zastupitelstvo
VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Život v Líšni Rokle Zastupitelstvo
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 22. 12. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: