VIII.16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25. 6. 2020 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice, Jírova 2, 628 00 Brno

materiály ke stažení   navržený bod jednání předkladatel

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

VIII.16/5/2000

Hlasování

Žádost Bytového odboru MMB o nové projednání návrhu směny vlastnictví pozemků p.č. 1325/4, 1325/6,1365/2,1365/3,1584/2 a 1584/5 v k.ú. Nový Lískovec, evidovaných v majetku spol. IMPERA line a.s. za pozemek p.č. 5089/1 v k.ú. Líšeň v majetku statutárního města Brna, doplněný novými situacemi způsobu zástavby v obou lokalitách s četnými prohlášeními investorů

Ing. Belcredi

6.

VIII.16/6/2000 - redigováno

Hlasování

Žádost manželů Martina a Gabriely Mlýnkových o odkoupení pozemku p.č. 1032/2 o výměře 144 m2 – zahrad v k.ú.Líšeň (majetek stat.města Brna ) do vlastnictví manželů Mlýnkových

Ing.Belcredi

 

7.

VIII.16/7/2400

Hlasování

Soutěž o návrh Náměstí Karla IV. – Brno – Líšeň – soutěžní podmínky

Mgr.Bc. Černá

8.

VIII.16/8/2500

Hlasování

Rozpočtová opatření č. 09/2020 a č. 10/2020

Ing. Stehlík

9.

VIII.16/9/2500

Hlasování

Rozpočtová opatření č. 11/2020  12/2020

Ing.Stehlík

10.

VIII.16/10/2500

Hlasování

Rozpočtová opatření č. 13/2020. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2020 č. 1

Ing. Stehlík

11.

VIII.16/11/2500

Hlasování

Žádost SK Líšeň o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

12.

VIII.16/12/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č. 14/2020

Ing. Stehlík

13.

VIII.16/13/2500

Hlasování

Žádost JUDO Kata Brno o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020

Ing. Stehlík

14.

VIII.16/14/2500

Hlasování

Návrh na změnu Statutu města Brna ohledně příjmů, které město Brno postupuje do rozpočtů městských částí

Ing. Stehlík

15.

VIII.16/15/2500

Hlasování

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2021

Ing. Stehlík

16.

VIII.16/16/2600 - redigováno

Hlasování

Neuplatnění předkupního práva města – garáž na pozemku města

JUDr.Vacková

17.

VIII.16/17/2000

Hlasování

Schválení termínů zasedání ZMČ Brno -Líšeň na II.pololetí r. 2020

Starosta

18.

 

Předsedové komisí –  přidělování dotací

 

19

 

Diskuse

 

20.

 

Interpelace

 

21.

 

Projednání zápisů z kontrolního výboru ze dne 27.2.2020, kontrolního výboru ze dne 21.5.2020  a  finančního výboru

 

22.

 

Kontrola usnesení

 

23.

 

Závěr

 

Video

Související články

VIII.25. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 9. 2021 Zastupitelstvo
VIII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 8. 7. 2021 Zastupitelstvo
VIII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 14. 6. 2021 Zastupitelstvo
VIII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 20. 5. 2021 Zastupitelstvo
VIII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 1. 4. 2021 Zastupitelstvo
Opozice se pře s radnicí. Kvůli dokumentům k lampám 1. 3. 2021 Zastupitelstvo Život v Líšni Rokle
VIII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 2. 2. 2021 Zastupitelstvo
VIII.19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 22. 12. 2020 Zastupitelstvo
1 2 3 4 8 11 14
Poslední úprava: 17. 6. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: