VIII.13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 13. 2. 2020 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost Kanceláře architekta města Brna o stanovisko MČ Brno -Líšeň ke stavebnímu záměru spol. Jedovnická s.r.o. se sídlem J.Kurandové 2112, Pelhřimov, předkládané v plné moci spol. MORAVING s.r.o., dle projektové dokumentace pro územní řízení stavby s názvem „Nové Vinohrady „ při realizaci bude dotčena MČ Brno – Líšeň vybudováním kanalizační a vodovodní přípojky
VIII.13/5/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

6. Žádost MÍR stavebního bytového družstva o vyslovení souhlasu s prodejem části pozemku p.č. 8125 o výměře cca 7 m2 a části pozemku p.č. 8116 o výměře 6 m2 v k.ú. Líšeň k umístění sloupců nově budovaných lodžií k bytovému domu Bednaříkova 2187/5 v Brně – Líšni 

 

VIII.13/6/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

7. Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 4422/286 – ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 39 m2 v k.ú. Líšeň z majetku spol. PROFI ARCUS s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna 

 

VIII.13/7/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

8. Žádost Majetkového odboru MMB o stanovisko k prodeji pozemků p.č. 8106 a 8107 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzických osob a společnosti ROBKA  plus s.r.o., vlastníků objektu občanské vybavenosti Hochmanova 2448/23 v Brně – Líšni 

 

VIII.13/8/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

9. Žádost paní Heleny Paděrové a paní Věry Honsové, v zastoupení za vlastníky garáží stojících na pozemcích p.č. 3071/5 až 3071/16 v k.ú. Líšeň o odprodej pozemků pod garážemi do vlastnictví majitelů garáží včetně prodeje do podílového spoluvlastnictví všech majitelů garáží pozemku p.č. 3071/17 příjezdová cesta do areálu garáží s částečným podílnictvím pro majitele garáže stojící na p.č.3071/66 v k.ú. Líšeň  

 

VIII.13/9/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

10. Žádost stavebního odboru ÚMČ Brno – Líšeň o projednání návrhu názvu ulice v souvislosti se stavebním záměrem s názvem RD Houbařská – obytný soubor – výstavby 16-ti rodinných domů a souvisejících objektů 

 

VIII.13/10/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

11. Žádost o uzavření splátkového kalendáře pro paní Lenku Frankovou, nájemce polikliniky Horníkova 34

 

VIII.13/11/800 - nezveřejněno výsledek hlasování ředitel SML

 

12. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet „ vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice 

 

VIII.13/12/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

 

13. Odměňování neuvolněných členů ZMČ Brno – Líšeň a členů komisí RMČ a výborů ZMČ , kteří nejsou členy zastupitelstva 

 

VIII.13/13/2500 stažen z programu zasedání Ing. Stehlík

 

14. Rozpočtové opatření č. 01/2020 

 

VIII.13/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020

 

VIII.13/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

16. Rozpočtové opatření č. 02/2020 

 

VIII.13/16/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

17.
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

 

VIII.13/17/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

18. Využití předkupního práva k prodejně potravin na ul. Karolíny Světlé 

 

VIII.13/18/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

 

19. Interpelace
20. Diskuse          
21.

Projednání zápisu z Finančního výboru, Kontrolního výboru ze dne 12.12.2019, Kontrolního výboru ze dne 16.1.2020,

 
22. Kontrola usnesení          
23. Závěr

 

 
 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 5. 2. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů