Telefonní seznam ÚMČ Brno-Líšeň

Telefonní seznam dle odborů platný od  1. 8. 2019

 

Poř.
číslo
Příjmení, jméno, titul Funkce Tel.
klapka
Dveře
číslo
Přímá telefonní linka,
mobil
1 Štefan Břetislav, Mgr. Starosta 810 307 544 424 810
724 075 898
2 Axmannová Libuše, Ing. Bc. Interní auditorka 825 101 544 424 825
778 427 175
3 Kremitovská Iva, Ing. arch. Místostarostka I. 813 306 544 424 813
770 195 186
4 Příborský Martin, JUDr. PhDr. E.M.L.E. Místostarosta II. 812 303 544 424 812
770 195 187
5 Belcredi Irena, Ing. Tajemnice úřadu 814 305 544 424 814
606 691 019
6 Horáková Eva Sekretariát , informace, samospráva 841 304 544 424 841
7 Věrný Luboš, Ing. Investiční technik 834 301 544 424 834
724 028 900
8 Pantůčková Jana, Ing. Technik - náhradní bydlení 818 301 544 424 818
773 785 244
9 Hudcová Květoslava Referentka zemědělství, pozemky 873 107 544 424 873
10 Kůs Ivan Pozemní komunikace 878 301 544 424 878
724 353 945
11 Staněk David, Mgr. Životní prostředí 877 206 544 424 877
608 270 652
12

Babáček Jiří

Veřejné prostranství   206 773 071 849
13 Dvořáková Ivona, Ing. Vedoucí sociálního odboru 830 102 544 424 830
725 780 367
14 Otáhalová Růžena, Bc. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 831 103 544 424 831
724 928 347
15 Šandová Irena, Mgr. Sociální pracovnice 832 105 544 424 832
724 928 353
16 Plocková Věra Orgán sociálně-právní ochrany dětí 836 103 544 424 836
724 928 350
17 Zoufalá Eliška,, Bc., DiS.

Kurátorka pro mládež

833 104 544 424 833
720 317 067
18 Brzobohatá Kateřina, DiS. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 835 105 544 424 835
778 499 439
19 Černá Alexandra, Mgr. Bc. Vedoucí organizačního odboru 840 302 544 424 840
724 925 260
20 Babáková Klára Bc. DiS administrativní pracovnice 815 304

544 424 815

21 Mrázek Radek, DiS Správce výpočetní sítě 844 201 544 424 844
608 895 534
22 Dračková Růžena Referentka vnitřních věcí 855 205 544 424 855
23 Tetur Lubomír Organizační pracovník, spisovna 864 302 544 424 864
606 691 018
24 Koláček Jan Správa budovy, veřejného prostranství 872 206 544 424 872
25 Černohorský Ivo Pomocný personál 872 002 770 100 748
26 Stehlík Libor, Ing. Vedoucí odboru rozpočtu a financí 850 401 544 424 850
27 Kolečkářová Iveta Personalistika, mzdová účetní 843 302 544 424 843
28 Kratochvílová Jarmila Hlavní účetní 851 401 544 424 851
29 Blümelová Jana Pokladna 852 202 544 424 852
30 Vlčková Jarmila Referentka poplatků včetně poplatků za psy 853 203 544 424 853
31 Hakl Dalibor Správce rozpočtu 854 104 544 424 854
732 542 108
32 Markovičová Jitka, Bc. Referent ekonomických záležitostí 856 203 544 424 856
33 Vacková-Veselá Eva, JUDr. Vedoucí majetkoprávního odboru 860 208 544 424 860
34 Kovářová Jitka Matrika 845 207 544 424 845
35 Svoboda František, JUDr. Přestupková komise 862 204 544 424 862
36  Mikšátková Magdalena Matrika, školství 863 207 544 424 863
37 -1 Dryšl Oldřich, Mgr. Bc. Přestupky, právník 866 204 544 424 866
38 Pavlíková Jitka Bytová referentka 867 205 544 424 867
39 Vrábelová Vladimíra, JUDr. Nájemné z bytů 821 208 544 424 821
40 Smolková Hoskovcová Markéta, Ing. arch., Ph.D. Vedoucí stavebního odboru 870 106 544 424 870
608 342 398
41 Faulová Lenka, Ing. Stavební technik 876 108 544 424 876
42 Vítková Ivana Stavební technik 875 107 544 424 875
43 Soukupová Veronika Ing. Stavební technik 879 108 544 424 879
44 Krček David, Ing. Stavební technik 817 108 544 424 817
45         544 424 820
46 Lelková Marie Administrativní pracovnice 871 108 544 424 871
37 -2 Mgr. Bc. Dryšl Oldřich Vedoucí  odboru správy budov 866 204 544 424 866
47 Králíková Naděžda vedoucí domovnictví a úklidu 621 polikli 544 134 261
775 711 172
48 Navrátilová Lenka Bc.et Bc. pokladna 612 6SML 544 233 690
49 Kubový Petr Ing. technik 622 8SML 544 233 693
773 445 101
50 Pešová Radka technik 621 8SML 544 233 693
608 635 811
51 Měcháček Zdenko technik 620 8SML 544 233 693
606 769 180
52 Kružíková Danuše účetní VHČ 631 5SML 517 070 068
53
Drbalová Martina 
předpis nájemného 625 7SML 517 070 061

 

Související články

Poslední úprava: 6. 8. 2019. Přečteno: 97033x. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům