Telefonní seznam ÚMČ Brno-Líšeň

Telefonní seznam dle odborů platný od  1. 7. 2020

 

Poř.
číslo
Příjmení, jméno, titul Funkce Tel.
klapka
Dveře
číslo
Přímá telefonní linka,
mobil
1 Mgr. Štefan Břetislav Starosta 810 307 544 424 810 
724 075 898
2 Ing. Bc. Axmannová Libuše Interní auditorka 825 101 544 424 825
778 427 175
3 Ing. arch. Kremitovská Iva Místostarostka I. 813 306 544 424 813
770 195 186
4 JUDr. PhDr. Příborský Martin  E.M.L.E Místostarosta II. 812 303 544 424 812
770 195 187
5 Ing. Belcredi Irena Tajemnice úřadu 814 305 544 424 814
606 691 019
6 Horáková Eva Sekretariát , informace, samospráva 841 304 544 424 841
775 731 194
7 Kovanda Petr Ing. Investiční technik 834 301 544 424 834
775 858 371
8 Pantůčková Jana, Ing. Technik - náhradní bydlení 818 301 544 424 818
773 785 244
9 Hudcová Květoslava Referentka zemědělství, pozemky 873 107 544 424 873
10 Kůs Ivan Pozemní komunikace 878 301 544 424 878
724 353 945
11 Mgr. Staněk David. Životní prostředí 877 206 544 424 877
608 270 652
12

Babáček Jiří, RNDr.

Veřejné prostranství   206 773 071 849
13 Ing. Dvořáková Ivona. Vedoucí sociálního odboru 830 102 544 424 830
725 780 367
14 Bc. Otáhalová Růžena Orgán sociálně-právní ochrany dětí 831 103 544 424 831
724 928 347
15 Mgr. Šandová Irena Sociální pracovnice 832 105 544 424 832
724 928 353
16 Plocková Věra Orgán sociálně-právní ochrany dětí 836 103 544 424 836
724 928 350
17 Bc. Zoufalá Eliška, DiS.

Kurátorka pro mládež

833 104 544 424 833
720 317 067
18 Brzobohatá Kateřina, DiS. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 835 105 544 424 835
778 499 439
19 Černá Alexandra, Mgr. Bc. Vedoucí organizačního odboru 840 302 544 424 840
724 925 260
20 Ing. Babáková Klára, DiS administrativní pracovnice 815 304 544 424 815
778 499 426
21 Mrázek Radek, DiS Správce výpočetní sítě 844 201 544 424 844
608 895 534
22 Dračková Růžena Referentka vnitřních věcí 855 205 544 424 855
23 Schneider Vít Organizační pracovník, spisovna 864 302 544 424 864
606 691 018
24 Koláček Jan Správa budovy, veřejného prostranství 872 206 544 424 872
25 Černohorský Ivo Pomocný personál 872 002 770 100 748
26 Ing. Stehlík Libor Vedoucí odboru rozpočtu a financí 850 401 544 424 850
27 Kolečkářová Iveta Personalistika, mzdová účetní 843 302 544 424 843
28 Kratochvílová Jarmila Hlavní účetní 851 401 544 424 851
29 Blümelová Jana Pokladna 852 202 544 424 852
30 Vlčková Jarmila Referentka poplatků včetně poplatků za psy 853 203 544 424 853
31 Hakl Dalibor Správce rozpočtu 854 104 544 424 854
732 542 108
32 Bc. Markovičová Jitka Referent ekonomických záležitostí 856 203 544 424 856
33 JUDr. Vacková-Veselá Eva Vedoucí majetkoprávního odboru 860 208 544 424 860
34 Mikšátková Magdalena Matrika 845 207 544 424 845
771 125 967
35 JUDr. Svoboda František Přestupková komise 862 204 544 424 862
36  Dohnalová Milena Matrika, školství 863 207 544 424 863
37  Mgr. Bc. Dryšl Oldřich Přestupky, právník 866 204 544 424 866 723 468 199
38 Pavlíková Jitka Bytová referentka 867 205 544 424 867
39 JUDr. Vrábelová Vladimíra Nájemné z bytů 821 208 544 424 821 775 731 328
40 Smolková Hoskovcová Markéta, Ing. arch., Ph.D. Vedoucí stavebního odboru 870 106 544 424 870
608 342 398
41 Ing. Faulová Lenka Stavební technik 876 108 544 424 876
42 Vítková Ivana Stavební technik 875 107 544 424 875
43 Ing. Soukupová Veronika Stavební technik 879 108 544 424 879
44 Ing. Krček David Stavební technik 817 108 544 424 817
45 Ing. Zrůstková Iva  Stavební technik 820 106 544 424 820
46 Lelková Marie Administrativní pracovnice 871 108 544 424 871
37 -1 Mgr. Bc. Dryšl Oldřich Vedoucí  odboru správy budov 866 204 544 424 866
723 468 199
47 Králíková Naděžda vedoucí domovnictví a úklidu 621 polikli 544 134 261
775 711 172
48 Bc.et Bc. Navrátilová Lenka  pokladna 624 6OSB 517 070 069
49 Kubový Petr Ing. technik 622 8OSB 517 070 066
773 445 101
50 Pešová Radka technik 621 8OSB 517 070 065
608 635 811
51 Měcháček Zdenko technik 620 8OSB 517 070 064
606 769 180
52 Kružíková Danuše účetní VHČ 631 5OSB 517 070 068
53 Drbalová Martina předpis nájemného, vyúčtování služeb 625 7OSB 517 070 061 777 485 394

 

Poslední úprava: 23. 7. 2020. Přečteno: 107391x. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům