Promoce absolventů Věstonické univerzity

„Závěrečný test s úspěchem absolvovali všichni studenti.“
Slyšet tato slova na konci července není ničím neobvyklým. Pokud zazní v prostorách domova pro seniory a patří studentům, jejichž průměrný věk je 86 let, to už tak obvyklé není. Slova byla určena 16 studentům – klientům Domova pro seniory Věstonická v Brně. Dne 30. 6. 2015 proběhla na půdě domova slavnostní promoce absolventů Věstonické univerzity. V dopoledních hodinách studenti vypracovali závěrečný znalostní písemný test a odpoledne se spolu se svými rodinnými příslušníky, přáteli a ostatními klienty zúčastnili slavnostního ukončení tohoto akademického roku. Studenti obdrželi spolu s milými slovy diplom od starosty městské části Brno-Vinohrady, pana PhDr. Jiří Čejky. Pamětní plaketu a květiny předal ředitel domova, pan Ing. Rudolf Nytl. K úspěšnému ukončení studia popřáli a drobné dárky předali všichni přednášející lektoři. Slavnostní odpoledne zpříjemnila za zpěvu árie z Rusalky a Prodané nevěsty držitelka Thálie, paní MgA. Regina Renzowa Jürgens. Studenti, jejich rodinní příslušníci, přednášející a pozvaní hosté se sešli u slavnostního přípitku a malého pohoštění.
Myšlenka vytvořit pro naše klienty vzdělávací program, který bude přizpůsobený jejich potřebám a v zábavné formě je seznámí se zajímavými tématy, se setkal s velmi kladným ohlasem, a tak jsme se rozhodli pokračovat i v příštím akademickém roce. Budeme se i nadále snažit naplňovat heslo Věstonické univerzity: Přišel jsem, slyšel jsem, vím!
Poděkování za realizaci zajímavého projektu patří především zakladatelce univerzity, Ing. Vladislavě Kalivodové, dále pak přednášejícím, sponzorům (TENA) a všem zaměstnancům, kteří se více či méně do této zajímavé práce zapojili.
Více o projektu Věstonická univerzita na http://www.ves.brno.cz v sekci O nás a Aktuality.

Kolektiv zaměstnanců DS Věstonická

P1010001 P1010068 P1010098

Související články

Poslední úprava: 20. 7. 2015. Přečteno: 4105x.
Jméno
Akce v Líšni