Program VIII./46A. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 25.11.2020.

  Navržený pořad jednání:           Předkladatel:

1 .

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.46A/2600/1

Souhlas s vyplacením odměny pro ředitele ŠJ Masarova

JUDr.Vacková

3.

VIII.46A/2600/2

Žádost o schválení provozního řádu a provozních pokynů sportovního areálu a dětského hřiště

JUDr.Vacková

4.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 25. 11. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: