Program VIII./39. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Zpátky

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 29.7.2020.

Navržený pořad jednání                                                                                         Předkladatel

1 .

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.39/2000/1

Souhlas se zajištěním mobilních toalet na festival Líšeň sobě, XI.ročník, pořádaný v termínu 21.8.2020 – 23.8.2020

Ing. Belcredi

3.

VIII.39/2000/2

MO MMB žádá o aktualizaci vyjádření v souvislosti s uplatněnou žádostí manželů Marcely a Romana Stehlíkových, bytem Podolská 1735/30, 628 00 Brno o odprodej části pozemku p.č. 3602/1 v k.ú. Líšeň o původně uváděné výměře cca 5m2, historicky zastavěného přístavbou koupelny k rodinnému domu Podolská 1735/30 (aktualizace dle zpracovaného GP )

Ing. Belcredi

4.

VIII.39/2000/3

Žádost manželů Tomáše a Michaely Nobilisových , bytem Podhorní 1091/83, Brno o pronájem pozemku p.č. 770 v k.ú. Líšeň

Ing. Belcredi

5.

VIII.39/2000/4

Žádost pana Vratislava Sedláčka, bytem Podolská 26, Brno o pronájem části pozemku p.č. 3602/1 v k.ú. Líšeň o výměře cca 29 m2

Ing. Belcredi

6.

VIII.39/2000/5

Dáme na vás-participativní rozpočet města Brna – realizace projektu : Krytá zastávka s ostrůvkem na konečné 55

Ing. Belcredi

7.

VIII.39/2000/6

Návrh na jmenování vedoucího odboru správy budov

Ing. Belcredi

8.

VIII.39/2000/7

Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna – realizace projektu : Veřejné záchody v Líšni

Ing. Belcredi

9.

VIII.39/2000/8

Záměr MČ Brno – Líšeň vyslovení souhlasu s vybudováním stavby s názvem Nové VO ulice Popelákova

Ing. Belcredi

10

VIII.39/2400/1

Veřejná zakázka malého rozsahu Rámcová dohoda na opravy kontejnerových stání v MČ Brno – Líšeň – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr.Bc. Černá

11.

VIII.39/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu MŠ Puchýřova – PŘÍRODA NA DOSAH  -výběr nejvhodnější nabídky , návrh smlouvy

Mgr.Bc. Černá

12.

VIII.39/2500/1

Přehled rozpočtového hospodaření MČ Brno -Líšeň za I.pololetí roku 2020

Ing. Stehlík

13.

VIII.39/2500/2

Rozpočtové opatření č. 14/2020

Ing. Stehlík

14.

VIII.39/2600/1

Neuplatnění předkupního práva města – garáž na pozemku města

JUDr.Vacková

15.

VIII.39/2600/2

Smlouva o nájmu pozemku (garáž)

JUDr.Vacková

16.

VIII.39/2600/3

Dohoda o skončení nájmu (garáže). Smlouva o nájmu pozemku (garáž)

JUDr.Vacková

17.

VIII.39/2600/4

Žádost ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1 o schválení přijetí účelově určeného daru

JUDr.Vacková

18.

VIII.39/2600/5

Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení v MČ Brno -Líšeň

JUDr. Vacková

19.

VIII.39/2600/6

Neuplatnění předkupního práva města – chatka na pozemku měst v zahrádkářské kolonii – Zlámanky

JUDr.Vacková

20.

VIII.39/2600/7

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák.

JUDr.Vacková

21.

VIII.39/2600/8

Zúžení nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

22.

VIII.39/2600/9

Pronájem obecního bytu

JUDr.Vacková

23.

VIII.39/2600/10

Žádost o souhlas ke stavební úpravě v bytě č.24, J.Faimonové 21

JUDr. Vacková

24.

VIII.39/2600/11

Žádost o krátkodobý pronájem společného prostoru v domě J.Faimonové 25

JUDr.Vacková

25.

VIII.39/2600/12

Zúžení nájemní smlouvy a následné rozšíření nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

26.

VIII.39/2600/13

Žádost o slevu z čistého nájemného

JUDr.Vacková

27.

VIII.39/2600/14

Žádost o rozšíření bytového jádra v bytě č. 10, J.Faimonové 21

JUDr.Vacková

28.

VIII.39/2600/15

Pronájem štítové zdi domu nám. Karla IV. 17

JUDr. Vacková

29.

VIII.39/2600/16

Doplnění smlouvy uzavřené s SK Líšeň

JUDr.Vacková

30.

VIII.39/2800/1

Plnění plánu hospodaření VHČ domy za 2.čtvrtletí r. 2020

Mgr.Dryšl

31.

VIII.39/KCL/1

Žádost o jednorázové užívání nebytových prostor KCL na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

Ing. Svobodová

32.

VIII.39/1110

Snížení nájemného v souvislosti s koronavirovou pandemií pro nájemce v obecních prostorách nesplňující vládní program COVID – nájemné

Starosta

33.

 

Projednání zápisů z komisí - Zápis z komise životního prostředí a veřejného prostoru, 

 

34.

 

Kontrola usnesení

 

35.

 

Diskuse, Různé

 

36.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 23. 7. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů