Program VIII./38. schůze Rady MČ Brno-Líšeň

Starosta MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává neveřejnou schůzi  na den 1.7.2020.

Navržený pořad jednání                                                                                         Předkladatel

1 .

Zahájení a schválení programu

 

2.

VIII.38/2400/1

Mobilní rozhlas pro městskou část Brno -Líšeň

Mgr.Bc. Černá

3.

VIII.38/2400/2

Veřejná zakázka malého rozsahu MŠ Puchýřova – PŘÍRODA NA DOSAH – výzva k podání nabídky

Mgr.Bc. Černá

4.

VIII.38/2400/3

Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Synkova v Brně – Líšni část 2 Gastro zařízení – výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

Mgr.Bc. Černá

5.

VIII.38/2400/4

Veřejná zakázka malého rozsahu Rámcová dohoda na opravy kontejnerových stání v MČ Brno – Líšeň – výzva k podání nabídky

Mgr.Bc. Černá

6.

VIII.38/2000/1

Dáme na Vás participativní rozpočet města Brna – realizace projektu Líšeň cesta Kostelíček Podlesná

Ing.Belcredi

7.

VIII.38/2000/2

Žádost Technických sítí Brno a.s. Barvířská 5 o vyjádření k záměru stavby s názvem Generální oprava veřejného osvětlení Brno, ul.Ondráčkova

Ing.Belcredi

8.

VIII.38/2000/3

Souhlas se zajištěním mobilních toalet na akce Líšeňský Pivní Jarmark a Líšeňský Pivní Festival pořádané dne 11.07.2020, resp. 29.8.2020 Líšeňským pivovarem

Ing. Belcredi

9.

VIII.38/2000/4

Zpřístupnění dat MČ Brno – Líšeň z aplikace Pasport zeleně geografického informačního systému MMB pro potřeby iniciativy Zalejme .cz

Ing.Belcredi

10.

VIII.38/2500/1

Vyúčtování služeb spojených s užíváním nebytového prostoru Kotlanova 7 za rok 2019

Ing. Stehlík

11.

VIII.38/2600/1

Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené s p. Ungerovou

JUDr.Vacková

12.

VIII.38/2600/2

Využití opěrné zdi objektu radnice pro veřejnou malbu

JUDr.Vacková

13.

VIII.38/2600/3

Přenechání části prostor bývalé restaurace Jasmín do užívání T.K.Kamzíci

JUDr.Vacková

14.

VIII.38/2600/4

Souhlas vlastníka pozemku s umístěním prodejního stánku (k žádosti o dodatečné povolení stavby )

JUDr.Vacková

15.

VIII.38/2600/5

Veřejná zakázka na stavební práce s názvem Zednické a přidružené práce v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno – Líšeň 2020 – 2023 výběr dodavatele

Mgr.Dryšl

16.

VIII.38/2600/6

Dohoda o postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu dle § 1895 obč.zák.

JUDr.Vacková

17.

VIII.38/2600/7

Pronájem obecních bytů

JUDr.Vacková

18.

VIII.38/2600/8

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy

JUDr.Vacková

19.

VIII.38/2600/9

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor v BD Brno -  Líšeň Popelákova 1,3,5 – vypsání výběrového řízení

Mgr.Dryšl

20.

VIII.38/2600/10

Prodloužení doby poskytnuté slevy při modernizaci domu Popelákova 8

JUDr.Vacková

21.

VIII.38/2600/11

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce Modernizace a rekonstrukce bytů v bytových domech v Brně  - Líšni IV. Etapa – dodatek č. 1 rámcové dohody

Mgr.Dryšl

22.

VIII.38/2600/12

Nadlimitní veřejná zakázka na služby Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno –  Líšeň 2020 – 2023 výběr dodavatele

Mgr. Dryšl

23.

VIII.38/2600/13

Technické řešení základnové stanice společnosti T- Mobile BD Masarova 1 – smlouva o spolupráci

Mgr.Dryšl

24.

VIII.38/800/1

Žádost o podnájem části prostor sloužících podnikání LERAM Medical s.r.o. v objektu polikliniky Horníkova 34 a žádost podnájemníka o souhlas vlastníka nemovitosti se zápisem sídla Horníkova 34 pro společnost Praktlek s.r.o. a Akuterapie s.r.o. MUDr. St. Kazdy do Obchodního rejstříku

p.starosta

25.

VIII.38/800/2

Žádost o souhlas s provedením rozvodů VZT a chlazení dle projektové dokumentace v prostorách sloužících podnikání společnosti LERAM Medical s.r.o. v objektu polikliniky Hornikova

p.starosta

26.

 

Projednání zápisů z komisí

 

27.

 

Kontrola usnesení

 

28.

 

Diskuse, Různé

 

29.

 

Závěr

 

Poslední úprava: 25. 6. 2020. Přečteno: 122x.
Jméno Libuše Axmannová
E-mail axmannova@brno-lisen.cz
Telefon 544 424 825
*
*
*
* Ochrana proti robotům
 
Akce v Líšni
červenec
Po Út St Čt So Ne
1 2345
6789101112
1314151617 18 19
20212223242526
2728 29 3031
2020
Nejbližší akce: 18. 7. 2020